Jernbaneoverkørsler skal nedlægges mellem Hobro og Ålborg

På jernbanestrækningen mellem Hobro og Ålborg skal en række overkørsler nedlægges, og et lovforslag er i høring. Skovforeningen opfordrer lodsejere i området til at læse materialet.

Skovforeningen har modtaget udkast til lov om nedlæggelse af overkørsler mv. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg i høring.

Det fremgår ikke af høringslisten at direkte berørte lodsejere er blevet orienteret om høringen.

Hvis du har arealer langs strækningen, anbefaler Skovforeningen at du læser materialet igennem for at vurdere om du bliver berørt af de foreslåede nedlæggelser.

Du finder materialet her:

Fristen for at indgive høringssvar er 29. november 2012.

Bliver du berørt, men har svært ved at vurdere omfanget, kan Skovforeningen tilbyde assistance – både til at kommentere på lovforslaget og i det videre forløb.