Julepynt: Det må du tage med hjem fra skoven

Skovene er fyldt med gran, kogler, mos, bær og grene der kan pryde hjemmet som julepynt. Find ud af hvad du lovligt må tage med hjem fra skoven og hvad forskellen er på reglerne i private og offentlige skove.

Inden længe skal det første lys i adventskransen tændes og det er derfor oplagt at tage en tur i skoven og samle materiale der kan bruges til julens dekorationer. Lige nu bugne skoven af materialer til julepynt: nødder, bær, svampe, frø, kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav.

Men hvad må du som skovgæst tage med hjem fra skoven?”

Hvad må du samle op?

 • Nødder, bær, svampe, frø, kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav må indsamles i begrænset omfang og kun til privat brug. Kogler må kun tages fra skovbunden.
 • I private skove må du kun færdes på veje og stier, og det er derfor kun tilladt at indsamle, hvad du kan nå derfra.
 • Du må ikke tage pyntegrønt fra pyntegrøntbevoksninger, heller ikke grønt der ligger spredt på skovbunden eller i vejsiden. Andre steder kan det være lovligt at samle enkeltgrene op – i begrænset omfang til privat brug – men altså ikke hvis de ligger i en pyntegrøntbevoksning.
 • Brænde, sanketræ og andre skovede effekter må aldrig tages med hjem uden ejerens tilladelse.
 • Juletræer må aldrig fældes og tages med hjem uden ejerens tilladelse.

Hvor meget må du tage med hjem?

 • Loven siger ikke noget om, hvad “begrænset omfang og kun til privat brug” er.
 • Statsskovene bruger som tommelfingerregel, at man må tage, hvad man kan have i en almindelig plasticpose. Tommelfingerreglen er kendt af mange skovgæster, men er ikke lovfæstet.
 • Den samme tommelfingerregel anvendes i de private skove.

Hvad må du skære og klippe af?

 • Der må ikke klippes eller skæres grene af nåletræer uden tilladelse, uanset om det er en privat eller en offentlig skov.
 • Du må gerne skære eller klippe kviste af løvtræer, der er over 10 m høje, men kun i de offentlige skove.
 • Du må ikke herudover tage grene af træer og buske, eller omhugge, opgrave eller oprykke træer og buske eller anden vegetation.

Hvor finder du reglerne?

Reglerne findes i naturbeskyttelsesloven og i den tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til naturen. Du kan også læse mere om hvad du kan og må i skoven under ”adgangsregler for skov”.

Gode ideer til julepynt fra skoven

Skoven i Skolens hjemmeside kan du blandt meget andet se hvordan man:

I årstidshjulet kan du også læse hvad der sker i skoven i november og december.

Læs om skovfyr og det julepynt og andre gode ting man kan lave af dens kogler, bark, tjære og nåle.