Juletræsdyrkerforeningen dømt i konkurrencesag

Juletræsdyrkerforeningen får bøde på 200.000 kr selv om retten anerkender at foreningen ikke har skjult oplysninger, at foreningen har søgt dialog med Konkurrencestyrelsen og at de offentliggjorte prisforventninger ikke har påvirket prisen på juletræer.

Retten på Frederiksberg afsagde 17. februar dom i sagen som Konkurrencestyrelsen har anlagt imod Dansk Juletræsdyrkerforening. Retten lagde til grund:

  • at Dansk Juletræsdyrkerforening ikke har forsøgt at skjule oplysninger.
  • at foreningen har søgt dialog med Konkurrencestyrelsen.
  • at de offentliggjorte prisforventninger ingen indflydelse har haft på prisen på juletræer.

Alligevel kom retten frem til at Juletræsdyrkerforeningens offentliggørelse af sine forventninger til prisniveauet fra 2002 til 2006 ikke er i overensstemmelse med konkurrenceloven.

Derfor straffes Juletræsdyrkerforeningen med en bøde på 200.000 kr. Foreningens direktør Kaj Østergård får desuden en personlig bøde på 15.000 kr. Disse bøder er mindre end halvdelen af anklagemyndighedens krav – på grund af de formildende omstændigheder.