Kære EP-valgte: Skovbrug vigtig i grøn omstilling af Europa

15 danske politikere er valgt til Europa-Parlamentet, hvor de bl.a. kan få indflydelse på skovene. Vi har derfor sendt et brev til dem for at gøre opmærksom på skovbrugets bidrag til den grønne dagsorden i Europa.

Søndag den 9. juni var parlamentets pladser på spil i hele Europa. Foto: Colourbox

Forrige søndag var der skiftedag blandt de 705 folkevalgte medlemmer i Europa-Parlamentet. Og 15 af de nyvalgte europaparlamentarikere kommer fra Danmark. 

De næste fem år skal de være med til at beslutte den europæiske retning. Og selvom skov er national kompetence og dermed ikke er et af de politikområder, som EU skal sætte fælles spilleregler for, så har flere direktiver og forordninger fra EU de senere år påvirket skovbruget i stigende grad.

Derfor har Dansk Skovforening sendt et brev ud til de 15 nyvalgte, danske europaparlamentarikere.

Her gør vi opmærksom på skovenes aktive rolle i omstillingen til en europæisk bioøkonomi, og vi understreger, at skovbrug er en del af løsningen for at indfri EU’s målsætninger indenfor både klima, biodiversitet og miljø.

”Uanset om det gælder klimakrise, energi- og forsyningssikkerhed, knaphed på ikke-fornybare ressourcer, tab af biodiversitet, beskyttelse af grundvand eller reduktion af kvælstofudledninger, så bidrager skov og skovbrug til at løse udfordringerne,” skriver vi i brevet.

Konkrete anbefalinger

Dansk Skovforening lister også en række anbefalinger til de nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet, herunder at

 • EU bør overlade skovforvaltningen til den enkelte skovejer
 • EU bør sikre skovbruget gode rammevilkår – det fremmer både arbejdspladser i landdistrikter og bidrager til mere skovrejsning
 • EU bør fjerne bureaukratiske barrierer i tilskudsordninger til skovrejsning, da det er risikofrit at plante skov
 • EU bør fremme forskning, innovation og udvikling af nye anvendelser af biomasse

Vi slutter brevet af med – udover at ønske tillykke – at tilbyde råd og vejledning om skovfaglige spørgsmål, som de nyvalgte Europaparlamentarikere fx kan få brug for i forbindelse med behandling af lovforslag, der griber ind over skovgærdet.

Hvem blev valgt? 

Her er de 15 danske politikere, som skal sidde i Europa-Parlamentet de næste fem år, og som har modtaget et brev fra Dansk Skovforening:

 • Christel Schaldemose (S)
 • Niels Fuglsang (S)
 • Marianne Vind (S)
 • Morten Løkkegaard (V)
 • Asger Christensen (V)
 • Stine Bosse (M)
 • Kira Marie Peter-Hansen (SF)
 • Rasmus Nordqvist (SF)
 • Villy Søvndal (SF)
 • Henrik Dahl (LA)
 • Kristoffer Storm (DD)
 • Niels Flemming Hansen (K)
 • Per Clausen (EL)
 • Sigrid Friis Frederiksen (RV)
 • Anders Vistisen (DF)

Læs mere om de nyvalgte parlamentarikere på Altinget.