Kære TV2, klimadebatten er for alvorlig til kampagnejournalistik

Åbent brev fra direktørerne for Dansk Fjernvarme, DI Energi, HedeDanmark, Dansk Skovforening, Dansk Energi, Skovdyrkerne, Træ-og Møbelindustrien samt Danske Maskinstationer og Entreprenører til TV2.

Resume

Lørdag sender TV2 i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening indsamlingsshowet “Danmark Planter Træer”, der, ifølge TV2, skal inspirere danskerne til i fællesskab at gøre en forskel for klimaet. Det er et godt initiativ, for det er vigtigt, at vi danskere kan tage bevidste klimavalg og debattere klimaet på et oplyst grundlag.

Derfor er TV2s dækning af Danmarks forbrug af biomasse til energi i løbet af den sidste uge en katastrofe for Danmarks klimaindsats og for den debat, der er nødvendig.

Dækningen af en kompliceret problemstilling har været misvisende og helt ensidig, og vi opfordrer derfor TV2 til at få debatten tilbage på sporet: at biomassen har fortrængt klimasynder nr. 1: kullet, at der er god og dårlig biomasse, og at det handler om at sikre, at vi kun bruger den form for biomasse, der er god.

Klimaet har brug for en seriøs debat om vores energiforbrug.

 

Biomasse fra træpiller eller træflis er en kompliceret størrelse. Og det er sværere end sol- og vindenergi at vurdere, hvorvidt den er bæredygtig. For biomasse kan være både god og dårlig for klimaet.

Biomasse kan være meget lidt bæredygtig og dårlig for klimaet, hvis der fx fældes hele skove, hvor jorden efterfølgende omlægges til landbrugsjord. I det tilfælde udledes den CO2, som skovene indeholder, til atmosfæren, og det er dårligt for klimaet. Ikke-bæredygtig biomasse bør slet ikke bruges i energiforsyningen.

Men hvis træpillerne eller træflisen er bæredygtigt produceret, bidrager den til at reducere CO2-udledningen, og det er den biomasse, der bruges på de danske kraftværker. Den kommer fra skove, der drives som moderne skovbrug – præcis som danskerne selv kan se det i Danmark og vores nabolande, hvor udvalgte træer fældes og omdannes til møbler, vinduer, gulve og meget andet. Det efterlader resttræ såsom savsmuld, grene, toppe og træstammer, som er for dårlig kvalitet til tømmer. Resttræet bliver til træpiller og træflis, som kraftværkerne bruger i stedet for kul eller gas. Og fordi skovene drives på moderne vis, erstattes træerne af nyt træ, der optager CO2.

Derfor giver det på ingen måde mening at stemple biomasse som dårlig per definition – altså at det pr definition er dårligt for klimaet at bruge træ til energi. Ikke desto mindre er det, hvad TV2 har gjort. Men om biomassen er god eller dårlig, afhænger helt af, hvordan det produceres.

TV2 har været på en tydelig mission i deres dækning; at få bekræftet, at biomasse som helhed er dårligt for klimaet. De er derfor fremkommet med påstande i deres dækning og udeladt anden fakta end den, de kunne bruge i forsøget på at bekræfte deres tese om, at biomasse er skadeligt for klimaet. Havde de loyalt givet begge sider lige megen vægt, kunne de have tegnet et fair og korrekt billede af dansk brug af biomasse: At Danmark kan bruge bæredygtig biomasse fra træpiller og træflis til at smide kul og gas på porten og opnå betydelige CO2-reduktioner, så længe vi sørger for, at det er bæredygtigt.

Eksempler på skæve påstande fra TV2

  • TV2 efterlader indtryk af, at hele skove fældes for at levere energi i Danmark. Der er forkert. Når biomasse er bæredygtig, kommer den fra overskudstræ fra skovbrug. Det er bedre for klimaet at bruge de store mængder resttræ til at erstatte kul og gas på kraftværkerne, end det er at lade det ligge. Klimaet får det ikke bedre af, at det ligger og rådner og udleder CO2. Hvis man mener, at det skulle være bedre på den måde, mener man samtidig, at skovbrug i lande som Sverige, USA og Baltikum er dårligt. Men det er den samme form for skovdrift, der giver os bæredygtigt træ til at bygge klimavenlige huse af. Og som Københavns Universitet underviser i og udbyder som 5-årig kandidatuddannelse.
  • TV2 har vist et indslag, hvor det bliver påstået, at de træer, der fældes i forbindelse med skovbrug, og hvorfra resttræet omdannes til træpiller og træflis, ikke bliver genplantet. Det er ikke korrekt, når vi taler om den bæredygtige biomasse, der bruges i Danmark. Genplantning er i denne forbindelse både nye træer, der plantes af mennesker, og når skovdyrkerne benytter naturens egen genplantning. Det vigtige er, at der kommer nye træer, og at den samlede skovmasse er konstant eller stiger, så skoven kan binde den samme eller en større mængde CO2. Dertil kommer at den biomasse, der benyttes på de danske kraftværker, kommer fra skove, der er i vækst, og dermed stiger CO2-lageret i skoven.
  • Amerikanske kilder påstår på TV2, at Danmark svindler med opgørelsen af vores CO2-udledning, og at Danmarks CO2-udledning i virkeligheden er højere på grund af brug af biomasse på de danske kraftværker. Det er ikke korrekt, og det kunne en enkel research have vist. Danmark opgør sin CO2-udledning helt i tråd med det, der er internationalt bestemt i FN, hvor det er besluttet, at hvert enkelt land skal inkludere nettoudviklingen af CO2-bindingen i deres skove. Danmark kan ikke alene beslutte at opgøre udledningen på anden måde. Hvis man mener, at klimaregnskabet skal opgøres anderledes, er det en fair diskussion, men det gør ikke Danmark til svindlere. Her kunne elementær kildekritik have været på sin plads.

Der findes masser af forskere, der peger på, at biomasse er et godt bidrag til at reducere CO2 udledningen – hvis det er produceret bæredygtigt. TV2 har stort set udeladt disse forskere fra deres dækning, og når de har optrådt i (live)indslag, har TV2 ”pillet dem af” efter få optrædener og erstattet dem med forskere, hvis meninger passer bedre ind i TV2’s dagsorden. Det på trods af, at såvel Klimarådet og FN’s Klimapanel har anført, at biomasse kan være klimavenligt, hvis det er produceret bæredygtigt.

Den væsentlige diskussion bør derfor ikke handle om, hvorvidt biomasse er bæredygtig eller ej, men at vi kun skal benytte bæredygtig biomasse, når vi laver energi. Vi opfordrer TV2 til fremover at bidrage til denne diskussion fremfor at vildlede danskerne og afspore en vigtig, men kompliceret klimadebat.

Vores ærinde er ikke at diskvalificere kilder eller at overbevise befolkningen om, at biomasse i energisystemet er det eneste rigtige i al fremtid. For naturligvis har Danmark brug for en seriøs klimadebat, også om vores energikilder og også i medierne. Vores ærinde er påvise, at sort-hvid kampagnejournalistik er gift for debatten. Sandheden er, at bæredygtig biomasse har fortrængt klimasynder nr. 1, kullet, og at intet i stor skala kan erstatte bæredygtig biomasse i skrivende stund.

På længere sigt skal biomasse indgå i andre sammenhænge i et intelligent energisystem. Teknologierne er i stadig udvikling, og der er flere spændende perspektiver. Men indtil videre er afbrænding af bæredygtig biomasse i form af træflis og træpiller i vores varme- og kraftvarmeværker, afgørende for, at Danmark kan udfase kul og reducere sin CO2-udledning. Derfor er ansvarlig brug af bæredygtig biomasse ikke en del af problemet i den danske, grønne omstilling, det er en del af løsningen – og det er meget trist at opleve, hvordan dette faktum underløbes af tendentiøs journalistik.