Kampagne for bedre brændefyring

Miljøministeriet har sat en kampagne i gang der skal hjælpe landets brændeovnsejere til at fyre korrekt. Især skorstensfejerne skal bære budskabet videre til brændeovnsejerne.

Miljøministeriet har sat en kampagne i gang der skal hjælpe landets brændeovnsejere til at fyre korrekt. Målet er undgå at forurening med skadelige partikler. Kampagnen har titlen ”Tag grønt ansvar, når du fyrer”.

I den kommende vinter vil skorstensfejerne uddele “Fyrmester-diplomer” til alle brændeovnsejere. Hvis skorstenen og brændeovnen er fri for sod, får man et diplom med en glad gul flamme på blå baggrund. Men hvis der er sod, får man en sur mørkorange flamme på en sortgrå baggrund.

“Forureningen med partikler er sundhedsskadelig, især i forhold til sygdomme i luftveje og hjertekar. En væsentlig kilde til forurening med partikler er fyring med brænde. Halvdelen af de danske udslip af partikler kommer fra brændeovne”, udtaler miljøminister Connie Hedegaard.

”En del kan hentes ved at fyre på den rigtige måde. Derfor opfordrer jeg til, at man følger kampagnens råd. Det begrænser problemet og er et godt eksempel på, hvordan vi hver især med en begrænset indsats kan gøre en forskel til gavn for vores fælles miljø.”

I kampagnen har Miljøstyrelsen kogt fyringsrådene ned til disse 4:

  • Brug rent og tørt træ
  • Sørg for rigelig luft
  • Fyr lidt ad gangen
  • Gå ud og tjek – røgen bør være næsten usynlig

Læs også

Her kan hjemmesiden kan du finde et kort med skove der sælger brænde og du kan få gode tips i vores store brændeguide.