Kan der spredes mere aske i de danske skove?

Reglerne for anvendelsen af aske i skove og på marker, står sandsynligvis over for en revision i 2019. Forskningsprojektet Ashback er i sin slutning og vil bidrage med ny viden om konsekvenserne af at bringe aske ud i skov.

Forskerne bag projekt Ashback har siden 2014 undersøgt hvordan skove påvirkes ved udspredning af aske. Der er undersøgt adskillige parametre i forhold til pH, tungmetaller, udvaskning og indvirkningen på flora, fauna og jordbund m.m. efter at arealerne har været udsat for forskellige mængder aske.

Formålet har været at undersøge de miljømæssige og økologiske konsekvenser når der udbringes aske, og vurdere hvor store mængder aske, der kan påføres uden at påvirke økosystemer og miljø negativt.

Anvendelse af træaske

Træasken indeholder en relativt stor mængde af de næringsstoffer, der var i træmassen inden forbrændingen. Der er over 80% af fosfor, cadmium, mangan og magnesium mens kalium, svovl og jern ligger mellem 60- og 80% af udgangsmængden. Kvælstof er under 3%. Asken anvendes ofte på de magre jorde, hvor den har en jordforbedrende virkning og tilfører næringsstoffer. Der kan tales om et balanceprincip, idet nogle af de fjernede næringsstoffer tilbageføres til skoven med asken.

Konklusion på projektet er ikke endelig endnu

Projektet er ikke nået til en endelig konklusion endnu, men det tyder på, at økosystemet kan bære en større mængde, end den der er godkendt i dag. Projektet forventes at præsentere den endelige konklusion i løbet af 2019.