Kip med hatten, Børsen – skovrejs­ning er godt for den grønne omstil­ling

Dette debatindlæg har været bragt i Børsen den 3. december 2022

Børsen skriver, at der er tale om dobbelttælling, fordi den CO2, som optages og lagres ved skovrejsning, også indgår i det samlede klimaregnskab, samt at der er tale om misvisende markedsføring, fordi tiltaget betegnes som “kompensation” i stedet for “bidrag”.

Der skal selvfølgelig være styr på deklarationerne, og virksomheder bør naturligvis først og fremmest kigge på, hvordan de begrænser CO2-udslippet, men det er ærgerligt, at Børsens artikler efterlader indtryk af, at skovrejsning ikke bidrager til at løse klimaudfordringerne.

At virksomheder ønsker at bidrage til øget optag af CO2 via skovrejsning er ikke dobbelttælling, men et klimabidragsprodukt, som sikrer et additionelt CO2-optag, som ofte svarer til den udledning, de ikke selv kan reducere.

Har ikke hold i virkeligheden

Dertil er projekter som disse lavet med ophæng i en standard, som sikrer, at projekterne verificeres, og ikke tilskrives et højere CO2-optag, end hvad der kan forventes. At kritisere projekternes reelle optag har derfor heller ikke hold i virkeligheden.

Det er grundlæggende positivt, at virksomheder viser vilje og initiativ til at bidrage til den grønne omstilling. Ville man hellere have, at virksomhederne intet gjorde?

Derfor er det også lettere ejendommeligt, når Rådet for Grøn Omstilling citeres for, at omlægning af landbrugsjord til skovbrug vil betyde, at man i stedet vil rydde regnskoven for at skabe plads til fødevareproduktion.

Det samme kan jo siges, hvis vi ophører med at have skov og træproduktion i Danmark og andre europæiske lande, så vil efterspørgslen efter træ også blive indfriet fra andre dele af kloden, hvor biodiversiteten er langt mere sårbar.

Det ville klæde Børsen at kippe med hatten frem for at kritisere virksomheder, der tager ansvar for den grønne omstilling ved at rejse skov.