Klelunds dyrehave viser vejen

Klelund Plantage kan efter afgørelse i Naturklagenævnet fortsætte med at etablere 1400 hektar dyrehave. Det har, helt tosset, fået nogle politikere til at tale om at rulle skovloven tilbage til før 2004 for at forhindre flere dyrehaver.

Gode nyheder for skovejere og naturelskere: Klelund Plantage mellem Billund og Esbjerg kan fortsætte sine planer om at etablere 1400 hektar dyrehave.

Naturklagenævnet har afgjort at det planlagte hegn rundt om arealet ikke er usædvanligt i naturbeskyttelseslovens forstand og dermed ikke er ulovligt.

Det er indgået i Nævnets overvejelser at Folketinget med den nye skovlov i 2004 forudsatte at der i videre udstrækning end tidligere skal gives tilladelse til etablering af dyrehaver når det sker for at fremme biodiversiteten. Denne forudsætning kan ikke opfyldes hvis naturbeskyttelseslovens hegningsforbud opretholdes.

Overraskende nok har Klelund-sagen været kontroversiel i den danske naturdebat. Der har været mange misforståelser fremme, fx at dyrehavens formål blot var at etablere et privat jagtrevir, at vildtets frie bevægelighed udenfor hegnet ville blive ødelagt, og at Klelund-projektet var en glidebane der førte til indhegning af dansk natur generelt.

Sandheden er langt mere positiv: Dyrehaven anlægges af en ejer der har ambition om at skabe et stykke enestående natur som sin arv til eftertiden – og som vil bruge penge på den ambition, til gavn for hele samfundet. Det bliver en af Danmarks største græsningsskove, og det er ellers en mangelvare herhjemme og i det meste af Europa. Der kommer en rig biodiversitet, og befolkningen får nye og store naturoplevelser.

Samtidig er der så store skovarealer i området i øvrigt at vildtets frie bevægelighed ikke vil lide skade.

Og at Klelund skulle være en glidebane der fører til indhegning af dansk natur generelt, det er kun en skrækfantasi: De færreste skovejere har råd til overhovedet at etablere en indhegnet dyrehave, og myndighederne har stadig en restriktiv praksis for dispensationer. Siden 2004-skovloven er der kun givet to tilladelser til dyrehaver, nemlig til Klelund og til Middelfart Kommune (med 200 hektar på Hindsgavl-halvøen).

Helt tosset er det derfor at nogle politikere begynder at tale om at rulle skovloven tilbage til før 2004 når det gælder dyrehaver. Det er politikere der mener at hegn er så utålelige at man hellere afstår fra den biodiversitet og de naturperler som hegnene kan give.

Men Klelunds dyrehave bliver forhåbentlig ikke stoppet nu. Og om 10 år når den for alvor begynder at vise sig som den naturperle den bliver, så vil politikere og befolkning bede om mere af samme slags.