Klimabevægelse overser helheden, når de kritiserer biomasse

Der findes ingen grønne alternativer, der kan erstatte den bæredygtige biomasse i energiforsyningen og sikre forsyningssikkerheden, skriver Anders Frandsen.

Denne artikel har været bragt i Altinget den 4. oktober 2022.

Caroline Bessermann fra Den Grønne Ungdomsbevægelse skriver i et debatindlæg i Altinget 15. september, at EU bør fjerne træbiomassens status som vedvarende energikilde. Brugen af træ til energi er til skade for klimaet, lyder påstanden.

Det er rigtigt, at træbiomasse udleder CO2, når den bliver brændt af. Men træbiomasse indgår i et kredsløb, hvor den udledte CO2 bliver optaget igen i den bæredygtigt forvaltede skov.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, fastslog da også i en analyse tidligere på året, at ved brug af bæredygtig biomasse opstår der et ligevægtspunkt, hvor den akkumulerede udledning ikke længere stiger, fordi den modvirkes af skovenes genoptag af CO2.

Analysen understreger, at mens de akkumulerede udledninger fra træbiomasse genoptages i nye træer, fortsætter udledningerne fra brug af olie og gas med at stige i det uendelige.

Næsten to tredjedele af Danmarks vedvarende energi kommer fra biomasse, og i øjeblikket er alternativet til biomasse at skrue op for brugen af fossile brændsler. Og det vil være en helt forkert vej at gå.

Alternativerne findes ikke

I Dansk Skovforening bakker vi op om de eksisterende høje bæredygtighedskriterier til biomasse. I Danmark dyrkes skovene med det sigte at levere træ til klimavenlige produkter.

Træflis er her et restprodukt fra produktionen af kvalitetstræ til andre formål, eksempelvis i byggeriet, hvor det kan substituere stål og beton, som har et langt tungere CO2-aftryk.

Der findes i dag ikke grønne alternativer, der kan erstatte den bæredygtige biomasse i energiforsyningen og sikre forsyningssikkerheden. Det gælder både i forhold til sol og vindenergi, hvor produktionen jo i en vis udstrækning afhænger af vejrforholdene, men det gælder også i forhold til at sikre en robust energiforsyning, når vi eksempelvis oplever, at vi på kort tid skal frigøre os fra brug af eksempelvis russisk gas.