Klimaet har brug for skovens produkter

Debatten om skovdrift og anvendelsen af træ til blandt andet energisektoren kontra urørt skov har fået endnu en stemme. Dr. Peter Holmgreen taler for et behov for begge dele og fastslår vigtigheden i at udnytte produkter fra skoven i klimakampen, og ikke være bange for at anvende træ i energisektoren. Dan Jørgensen er også kommet med en udtalelse og HedeDanmark har lavet nye beregninger i den forgangne uge.

Altinget har bragt et debatoplæg fra tidligere generaldirektør for Center for International Forestry Research (Cifor) Dr. Peter Holmgreen, hvor han advarer om at den sympatiske og vigtige ambition om at stoppe afskovning er blevet til en generel kampagne mod skovbrug og vedvarende skovprodukter. Han påpeger, at øget efterspørgsel på skovbiomasse giver et incitament til at investere i flere skove og mere vækst.

Det er den velforvaltede skov, som optager mere CO2, hvor CO2-lagringen er mere beskyttet, og hvorfra vi høster træ, der reducerer vores fossile afhængighed. Den skovbaserede sektor spiller en vigtig rolle i klimakampen.

Dr. Peter Holmgreen

Læs hele indlægget på Altinget, hvor han også kommenterer på substitutionseffekt, integreret anvendelse af skovens produkter og ikke mindst CO2 optaget i de forvaltede skove. Han konkluderer, at skoven og skovens produkter har en vigtig rolle i klimakampen.

Klimaminister Dan Jørgensen har i Weekendavisen kommenteret på biomasse med følgende:

Eksempelvis har den (henviser til filmen Planet of the Humans) gode pointer om udfordringerne ved afbrænding af træer(biomasse), som ganske rigtigt er problematisk, hvis det er ucertificeret. Men det ville klæde filmen også at nævne perspektiverne i forhold til certificeret og bæredygtig biomasse. Ligesom den også burde påpege, at gamle træer, der dør og rådner i skovene, udleder metan (der er over 30 gange så potent en drivhusgas som CO2).

Divisionsdirektør Steen Riber fra HedeDanmark har også været ude med en analyse om konsekvensen ved den førte energipolitik og deraf mindre tilplantning. Han pointerer, at den nuværende klimapolitik betyder, at CO2-udledning svarende til 250.000 personbiler om året ikke længere kan blive opfanget af skovenes træer, hvis skovbruget stopper anvendelse af powerkulturer og høje plantetal som konsekvens af manglende afsætning af flis fra tyndinger i disse unge bevoksninger.