Klimaministeriet misinformerer Folketinget: Påstår at rråddent træ gavner klimaet

I et svar til Folketinget påstår Klima- Energi- og Bygningsministeriet at råddent træ gavner klimaet. Det er noget vås.

I september 2013, mens debatten om brændeafgiften rasede, spurgte Villum Christensen (LA) daværende skatteminister Holger K.  Nielsen om hvordan afgiften vil påvirke Danmarks CO2-balance når uforarbejdet tyndingstræ hverken bliver solgt som brænde eller flis, men bare vil rådne op i skovbunden.

Nu 5 måneder efter har den nye skatteminister Morten Østergaard svaret, og han citerer Klima-, Energi- og Bygningsministeren for dette bidrag:

Biomasse påvirker udelukkende det danske drivhusgasregnskab i relation til bindingen af kulstof i planter, træ og jord. Øges mængden af bundet kulstof på et areal, vil det gavne drivhusgasregnskabet.

Øges mængden af efterladt træ i skovbunden, vil der ske en gradvis ophobning af ikke-nedbrudt træ i jorden, hvilket vil bidrage til at øge den samlede kulstofpulje i jorden. Dette vil således på længere sigt kunne gavne det samlede CO2-regnskab.

Det er noget vås

Når træ til brænde efterlades på skovbunden, vil langt det meste rådne hurtigt og medføre CO2-udledning og tabt energi – som må dækkes med kul, olie og gas i stedet. At binde kulstof gennem en kulstofpulje af død biomasse i jorden er meget lidt effektivt.

Biomassens påvirkning af det danske drivhusgasregnskab er MERE KOMPLICERET og RUMMER FLERE MULIGHEDER end blot at der bindes kulstof i planter, træ og jord. Når biomassen BLIVER BRUGT kan den nemlig erstatte fossile ressourcer som kul, olie og gas (og desuden fx metal og beton i byggeriet).

Korrekt viden om træ er vigtigt for en fossilfri fremtid

Træ er nøglen til en fossilfri fremtid HVIS VI BRUGER TRÆET. Træ er en vedvarende, fossilfri, forsyningsikker og lokal ressource. Hvis vi ikke bruger træet, bliver vi nødt til at bruge flere fossile ressourcer.

Det er ikke politik, det er en kendsgerning. Det vigtigt at forbrugere, vælgere og politikere kender denne kendsgerning så Danmark kommer til at udnytte sine fossilfrie ressourcer, herunder træ, bedst muligt til gavn for klimaet.

Og derfor er det vigtigt at Klima-, Energi- og Bygningsministeriet holder op med at give misvisende oplysninger om træ til Folketinget.