Klimapartnerskab foreslår lovpligtigt CO2-regnskab for byggematerialer

Byggeri og anlægssektorens klimapartnerskab har i sine anbefalinger til regeringen peget på blandt andet lovpligtigt krav om CO2-regnskaber til bygge- og anlægsprojekter og tiltag for at reducere energiforbruget i byggeprocesser.

Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg har i sin rapport udpeget i alt fem byggesten til vejen mod en 70% CO2-reduktion i 2030:

  1. Intelligent styring af energiforbruget og mere energirenovering
  2. Udfasning af fossil opvarmning
  3. CO2-regnskab for bygninger
  4. Fossilfri byggepladser
  5. Energimærker til alle bygninger

Ifølge rapporten vil implementering af byggestenene og deres 27 konkrete initiativer give et lavere samlet ressource- og energiforbrug i Danmark, der vil frigøre biomasse, der i dag bruges på energimarkedet til brug i industrisektoren til fx store maskiner, tung transport og tung industri.

Fokus på byggeprocessers og materialers klimabelastning

Ideen bag forslaget om CO2-regnskab for bygninger er, at brug af klimavenlige materialer belønnes. Med træs gode klimaegenskaber vil det kunne øge efterspørgslen efter træprodukter til byggeriet.

Det er dog umiddelbart svært at vurdere størrelsen og hastigheden af en øget efterspørgsel efter træ før det endelige CO2-regnskabs-værktøj er udviklet. Det vil spille sammen med regeringens bebudede bæredygtighedskrav til byggeriet. Et forslag der i første omgang skal være frivilligt, men på sigt forventes obligatoriske bæredygtighedskrav.

Ligeledes vil fokus på energiforbruget i byggeprocessen få en positiv afsmitning på efterspørgslen efter træprodukter helt generelt, da erfaring viser, det er betydeligt hurtigere og mindre energikrævende at bygge med fx CLT-elementer af træ frem for elementer i mange andre materialer.