Klimarådet udgiver rapport om biomasse

Nuanceret rapport om biomasse i energisystemet fra Klimarådet.

I dag har klimarådet offentliggjort deres rapport om biomassens betydning for grøn omstilling.

Rapporten er nuanceret omkring brugen af træ til energi og det er et godt afsæt for de igangværende energiforhandlinger.

Dansk Skovforening vil nu analyserer rapporten og anbefalingerne for at se hvordan det kan understøtte vores arbejde for at sikre at biomasse får den plads i energisystemet som vore bæredygtige produktion berettiger til og som vil sikre at vi også kan leverer til fremtiden biomassebehov.