Klimavinkel svær at se i tilskudsordningen til skovrejsning

Dansk Skovforening har indsendt et længere høringssvar til tilskudsordningen til privat skovrejsning. Der mangler prioritering af klima i ordningen.

Ung eg

Du kan læse det høringssvar, som Dansk Skovforening har indsendt her på hjemmesiden. Vi har i udarbejdelsen haft god hjælp af input fra konsulenter og praktikere. Dermed skulle høringssvaret gerne give Landbrugsstyrelsen god grobund for at justere ordningen, så den også passer i praksis.

Klima mangler prioritering

Skovrejsning er en af løsningerne til fremtidens grønne omstilling og kan medvirke til at reducere klimaforandringerne med en nedbringelse af CO2 i atmosfæren. Det er derfor positivt at skovrejsningsordningens formål udvides, så der indføjes et nyt prioriteringskriterie baseret på bidrag til CO2-optag/-lagring.

Desværre har der fremsendte forslag mere karakter af proforma end et reelt ønske om at prioritere CO2-optag/-lagring. Ligeledes er der stadig en stor forskel på satserne på løv og nål, hvilket også kan være med til at skævvride incitamentet for at rejse skove med særligt klimapotentiale.

Uhensigtsmæssige krav

Der har derudover sneget sig et par nye krav ind. Fx er der nu krav om et kerneareal på 50 gange 50 meter. Der er ligeledes nogle upraktiske krav til hegning. Samtidig er det en meget kort tidsfrist fra bekendtgørelsen kommer ud til ansøgningsfristen den 31. august 2020. Vejledningen er ikke i høring endnu, så der er stadig ubekendte faktorer i ordningen.

Puljen til skovrejsning er i 2020 på 70 mio. kr., hvilket er mere end normalt. Desværre er tidsfristen så kort og med de mange nye krav kan det være svært at nå at tilpasse projekter, som har været planlagt ud fra den tidligere vejledning.  Det vil være ærgerligt hvis det betyder, at der ikke kommer fuld afløb på ordningen i en tid hvor mange kalder på mere skov.