Kommuner får mulighed for at forbyde ældre brændeovne

Regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten har som en del af en større aftale, der skal sikre ren luft i byerne, indgået en aftale, som giver kommuner mulighed for at forbyde ældre brændeovne. Rent drikkevand og mere bynær skov indgår også i aftalen.

Aftalen byder på forskellige miljøinitiativer

Aftalen indeholder følgende emner:

  • Miljøzoner
  • Tilskudspulje til eftermontering af partikelfiltre
  • Nulemissionszoner
  • Nationalt partnerskab for ren luft
  • Mulighed for at kommunerne kan forbyde ældre brændeovne i områder med fjernvarme og naturgas
  • Sprøjteforbud på visse offentlige og private arealer
  • Mere skov tæt på hovedstaden

Mulighed for at indføre et forbud mod ældre brændeovne

Aftalen giver kommunerne mulighed for at forbyde ældre brændeovne og pejseindsatse, der er produceret før juni 2008. Forbuddet kan kun indføres i områder med mulighed for at blive forsynet af fjernvarme og naturgas.

Brændeovnsejerne, som bliver berørt, kan vælge enten at nedlægge tilslutningen eller udskifte til en ny brændeovn. Det fremgår at op mod 220.000 gamle brændeovne potentielt kan blive berørt af forslaget.

Konsekvens for skovbruget

Det er svært at vurdere konsekvensen for skovbruget, men den forventes at blive lille.

Det er ikke til at forudsige hvor mange kommuner, der vil indføre begrænsningen. Samtidig vil forbuddet som udgangspunkt være i tættere bebygget område – idet der skal være en alternativ forsyning af fjernvarme eller naturgas. Effekten på skovejendommenes udlejningshuse forventes derfor at være minimal.

Hvis mange kommuner indfører forbuddet, kan det medføre et fald i det lokale brændesalg. Hvor stor en påvirkning det kan få for skovbrugets afsætning af brænde lokalt, vil være områdeafhængigt i forhold til om brændeovnsejerne generelt køber lokalt brænde eller importerede brændetårne.

Der er stadig krav om at udskifte gamle brændeovne ved handel af ejendom

Der er stadig krav om at nedlægge eller udskifte gamle brændeovne ved handel af ejendom. Loven fra sidste år betyder, at det er obligatorisk at skifte eller nedlægge en gammel brændeovn fra før 2003, når man køber bolig. Det skal ske inden for 12 måneder efter overtagelsen af boligen. Det bliver nærmere beskrevet i en bekendtgørelse, ligesom det er muligt at læse nærmere i bemærkningerne til det fremsatte lovforslag.

Mere bynær skov i hovedstadsområdet

Ud over muligheden for at begrænse brændeovne er aftalepartierne også enige om at afsætte 50 mio. kr. til etablering af ca. 180-200 ha ny statslig skov i hovedstadsområdet. Det prioriteres at etablere de nye skove på arealer, hvor potentialet for øget biodiversitet er størst, og hvor tilgængeligheden til grønne områder i dag er mindst.