Kommuner udveksler erfaringer om skov

De danske kommuner ejer over 18.000 ha skovarealer. Nogle kommuner har store arealer, mens andre stort set ikke har noget skov. Kommunerne har flere problematikker til fælles, som er sat på dagsordenen til forårets ERFA-møde kun for kommunale medarbejdere. Der er i skrivende stund tilmeldt medarbejdere fra 24 kommuner.

Emnerne på programmet er blandt andet fortolkning af skovloven, certificering, udbud af skovdriften, strategiplan for kommunens skove, MTB-spor, risikotræer og benyttelse kontra beskyttelse. Dagen er en blanding af oplæg og erfaringsudveksling samt en ekskursion om eftermiddagen, hvor vi ser eksempler i praksis.

Arbejder du med skov i en kommune, og synes du, det kunne være relevant for dig at deltage, er du meget velkommen til at kontakte Ditte Galsgård: dg@skovforeningen.dk for yderligere oplysninger.