Kommunerne er stadig ved at oprette grundvandsråd og grønne råd

Grundvandsråd og grønne råd er kommunens naturlige dialogforum i arealforvaltningen. Skovforeningen opfordrer forsat til at skovejerene søger indflydelse

Dansk Skovforenings brev til kommunerne

I oktober 2006 skrev Skovforeningen til alle de nye kommuner og pegede på at skovbrugets er en central aktør i arealforvaltning og derfor bør være repræsenteret i kommunernes lovpligtige grundsvandråd og eventuelle grønne råd.

Vi tilbød også at hjælpe kommunerne at finde skovejere til de forskellige råd.

Flere af de nye kommuner har svaret. Flest har svaret at rådene stadig er under oprettelse og at man ville vende tilbage. Andre kommuner har bedt om navne på skovejere som kommunen kunne kontakte.

Opfordring

Gryden er således stadig i kog, og Skovforeningen gentager sin opfordring til medlemmerne:

Søg indflydelse! Det koster noget frivilligt arbejde, men giver indsigt og netværk i kommunens arealforvaltning.