Kommunerne får magten i det åbne land: Søg indflydelse!

Skovforeningen har opfordret kommunerne til at tage private skovejere med i deres Grundvandsråd og Grønne Råd. Vi opfordrer også skovejerne til selv at søge indflydelse i disse råd.

Skovforeningen har netop skrevet til alle de nye kommuner og opfordret dem til at tage private skovejere med i deres Grundvandsråd og Grønne Råd.

Grundvandsrådene skal sammen med kommunen lægge en plan for sikring af de grundvandsressourcer som er kortlagt af Amterne.

De grønne Råd kan kommunerne oprette som afløsning for amternes grønne råd. De Grønne Råd giver myndighederne mulighed for en kvalificeret dialog med interessenterne om forvaltningen, benyttelse og beskyttelse af det åbne land.

Til skovejerne er Skovforeningens opfordring: Søg indflydelse i de nye kommuner. Kontakt kommunen og bed om at I selv eller nogle kolleger får en plads i Grundvandsrådet og det Grønne Råd. Det koster en smule tid at deltage, men giver gengæld et netværk og en indsigt som kan være til stor gavn i ejerskabet af skoven.

Den fulde ordlyd af Skovforeningens brev til kommunerne

23. oktober 2006

Kære kommune

Tag de private skove med i Grundvandsrådet.

Til januar overtager I Grundvandsrådene som bistår kommunen i udarbejdelsen af indsatsplaner for grundvandet. Det er et vigtigt koordinationsforum for de myndigheder, vandforsyninger, industrier og jordbrug der har betydning for grundvandet.

Private skove spiller en hovedrolle for beskyttelse og udvikling af rent grundvand. Derfor opfordrer vi jer til at tage en privat skovejer med i Grundvandsrådet. Denne skovejer vil så automatisk blive formidler af kommunens vandpolitik overfor andre skovejere. Det kan i sig selv fremme dialog og gode løsninger for grundvandet.

… og i det Grønne Råd

Vi håber at I også vil oprette et Grønt Råd (som der var i amterne) til dialog mellem de mange interessenter i kommunens planlægning i det åbne land. Dialogen er vigtig fordi den fører til fælles forståelse mellem kommunen og de forskellige interesser. Dialogen afværger unødvendige konflikter, og kan give konstruktive løsninger på reelle interessekonflikter.

Private skove rummer nogle af de største værdier i det åbne land, både for naturen og for borgernes friluftsliv. Vi håber derfor at I vil tage en privat skovejer med i et Grønt Råd. Denne skovejer vil så automatisk blive formidler af kommunens naturpolitik overfor andre skovejere. Det kan i sig selv fremme dialog og gode løsninger i det åbne land.

Vi kan hjælpe med at finde skovejere i jeres kommune

Hvis I har brug for navne på private skovejere i jeres kommune, er I velkomne til at kontakte os. Så sender vi en liste over lokale skovejere.

Med venlig hilsen

DANSK SKOVFORENING

Niels Iuel Reventlow / Marie-Louise Bretner