Kommunerne stifter LAG’er lige nu: Følg med

Skovforeningen opfordrer medlemmerne til at holde øje med de stiftende generalforsamlinger som kommunerne lige nu afholder for at nedsætte lokale aktionsgrupper (LAG'er) der skal uddele penge til projekter i landdistrikterne.

Som vi varslede her på siden i marts, afholder 63 kommuner i landdistrikterne i disse dage og uger stiftende generalforsamlinger for de lokale aktionsgrupper (LAG’er) under regeringens landdistriktsprogram.

Skovejerne bør følge med og eventuelt selv deltage i en LAG.

LAG’erne uddeler penge til projekter i landdistrikterne

LAG’erne får væsentlig indflydelse på brugen af i alt over 1 milliard kr der til og med 2013 skal skabe livskvalitet, beskæftigelse og udvikling af økonomien i landdistrikterne. Det kan fx være mikrovirksomheder, turisme, service, natur- og miljøprojekter, bevarelse af kulturarv og kompetenceudvikling til nye aktiviteter i skovbrug og landbrug.

Alle kan være med i en LAG: Private borgere, virksomheder, grupper og foreninger, organisationer og kommunale og regionale myndigheder.

I gennemsnit bliver der to millioner kroner om året til hver LAG.

Reglerne for lokale aktionsgrupper på plads

Direktoratet for FødevareErhverv har nu offentliggjort de nærmere regler for LAG’ernes arbejde.

Skovejere: Følg med i de stiftende generalforsamlinger i kommunerne

Skovforeningen opfordrer alle medlemmer der vil sætte præg på udviklingen i deres områder – og måske selv har et projekt i tankerne – til at holde øje med de stiftende generalforsamlinger som kommunerne netop nu afholder for at nedsætte LAG’er. Ring til kommunen og spørg om dens planer på området.