Kommunikationschef Martin Einfeldt fratræder i Skovforeningen

Det er med beklagelse besluttet at opsige Martin Einfeldt. Årsagen til opsigelsen er foreningens anstrengte driftsøkonomi.

Det er med beklagelse besluttet at opsige Martin Einfeldt i stillingen som kommunikationschef i Skovforeningen. Opsigelsen sker med et varsel på 6 måneder, og ansættelsesforholdet ophører således pr. 31. december 2016.

Årsagen til opsigelsen er foreningens anstrengte driftsøkonomi. Stillingen som kommunikationschef bliver nedlagt med Martins fratrædelse. Ansvaret for aktiviteterne i informationsafdelingen er fremover placeret hos direktør Jan Søndergaard

Vi retter samtidig en stor tak til Martin for en stor og engageret indsats i Skovforeningen siden jobstarten i september 1993. Konsistensen i Skovforeningens eksterne kommunikation, opbygningen af Skoven i Skolen og gennemførelsen af den årlige Skovens Dag er i høj grad lykkedes i kraft af Martins talentfulde arbejdsindsats. Vi har aftalt at Martin afholder sin ferie og derefter ikke møder på arbejde i Skovforeningen i opsigelsesperioden.

Jeg vil ønske Martin al mulig held og lykke med  finde et fremtidig job uden for Skovforeningen.