Konflikt om adgang bør undgås

Der er for mange ulovlige barrierer for offentlighedens adgang til naturen, mener Friluftsrådet, der lancerer en ny kampagne. Dansk Skovforening støtter oplysning om adgangsreglerne, men opfordrer samtidig til at udnytte muligheden for dialog, hvis man oplever barrierer for adgangen til naturen.

Dansk Skovforening støtter mere oplysning om reglerne for adgang til naturen. Når skovgæsterne kender adgangsreglerne, er der mindre risiko for konflikter. På Friluftsrådets nye kampagneside www.gaanyeveje.dk kan borgerne på en overskuelig måde finde reglerne alt efter, hvilke dele af naturen de ønsker at besøge.

Du kan også læse om adgangsregler for skov her på Dansk Skovforenings hjemmeside.

Friluftsrådet videresender sager til myndighederne

På Friluftsrådets nye kampagneside findes samtidigt et rapporteringsmodul, hvor borgerne kan indsende eksempler på skilte eller andre barrierer i naturen, som de mener er ulovlige.

Det er kommunerne, som er myndighed på adgangsområdet. Friluftsrådet behandler de indsendte oplysninger om eventuelt ulovlige barrierer og sender dem videre til behandling hos de kommunale myndigheder, hvis de vurderer, at grundlaget er til stede.

Dansk Skovforenings holdning til indsendelse af barrierer

Dansk Skovforening respekterer Friluftsrådets ønske om at fjerne ulovlige barrierer i naturen. Men Friluftsrådets tiltag om at kunne indmelde barrierer bør ikke stå vejen for dialog og en praktisk løsning af udfordringerne på det konkrete sted og mellem de involverede parter, mener Dansk Skovforening. Kan adgangsproblemer løses ad frivillighedens vej og uden ressourcekrævende sagsbehandling hos myndighederne, er det at foretrække.