Konkurrencesagen er slut

Skovforeningen og resten af skovbruget har givet tilsagn til Konkurrencestyrelsen om hvordan vi i fremtiden vil informere om træmarkedet. Dermed kommer der ro på sagen - og desværre ringere konkurrence, stik imod myndighedernes officielle hensigt.

Nu er skovbrugets konkurrencesag slut.

Skovforeningen, HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne og DSHwood (Dansk Skoves Handelskontor) har givet tilsagn til Konkurrencestyrelsen om hvordan vi i fremtiden vil og ikke vil informere om træmarkedet.

Konkurrencestyrelsen har accepteret tilsagnet, og Konkurrencerådet har i dag afgjort at tilsagnet imødekommer Rådets betænkeligheder ved informationsudvekslingen i Skovforeningens Handelsudvalg.

Vi understreger at skovbruget har ikke begået noget ulovligt. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet har tidligere undersøgt sagen og opgivet at rejse tiltale imod Skovforeningen og resten af skovbruget.

Indhold af skovbrugets tilsagn

Tilsagnet indebærer at Skovforeningen og Handelsudvalget ikke kan oplyse om markedsudviklingen i Danmark og udlandet i nær samme grad som tidligere. Deltagerne har forpligtet sig til:

  • At afstå fra drøfte priser, rabatter eller andre væsentlige konkurrencevilkår med hinanden eller andre konkurrenter.

  • At afstå fra at drøfte oplysninger om forventninger til udviklingen på råtræsmarkedet med hinanden eller andre konkurrenter.

  • At afstå fra at indsende oplysninger til Dansk Skovforenings konjunkturbarometer som Dansk Skovforening fremover vil afstå fra at udarbejde og offentliggøre.

Desuden har Skov- og Naturstyrelsen forpligtet sig til fremover at afstå fra at indsende prisoplysninger til Dansk Skovforenings prisstatistik.

Alt dette var krav fra Konkurrencestyrelsen. Styrelsen ville ikke forlænge en aftale fra 2002 om hvordan Handelsudvalget kunne informere om træmarkedet for at skabe gennemsigtighed for skovbrugets mange små udbydere af træ overfor de få store opkøbere af træ på industrisiden.

Konsekvenser af sagen: Ro på området, men ringere konkurrence

Skovbruget har afgivet tilsagnet for at få ro på sagen og for ikke at risikere at skulle bruge endnu flere timer og penge på en uproduktiv uenighed med Konkurrencestyrelsen.Men Skovforeningen beklager at særligt de små skovejere ikke længere vil kunne opnå den nødvendige markedsinformation for at skabe en velfungerende konkurrence og en fair prisdannelse på træmarkedet.

Vi vil nu analysere om der er muligheder for at afhjælpe denne uheldige situation for Danmarks skovejere og for den frie konkurrence generelt. Vores forslag til fremtidige aktiviteter vil vi drøfte med Konkurrencestyrelsen så vi undgår en gentagelse af de seneste 3 års forløb.

Paradoksalt: Konkurrencestyrelsen ser sagen som et fremskridt

Konkurrencestyrelsen har i sagens anledning udsendt en pressemeddelelse med overskriften ”Bedre konkurrence på markedet for råtræ”. Overskriften er forkert:

Med aftalen vil gennemsigtigheden i træmarkedet blive ringere end før denne sag begyndte (januar 2007), og ubalancen vil blive større mellem de mange små udbydere af træ uden chance for at gennemskue markedet overfor de få store opkøbere af træ på industrisiden.

Dokumentation for  at god konkurrence på træmarkedet forudsætter større åbenhed og information

Vigtigheden af gennemsigtighed på træmarkedet er dokumenteret i rapporten Supply chain analyse af den danske nåletræssektor fra Copenhagen Business School (professor Herbert Kotzab og professor Troels Troelsen, 2007).

Rapporten konkluderer (1) at effektivitet i træforsyningskæden forudsætter større åbenhed og information om priser og handelsbetingelser og (2) at markedsforholdene fastholder en ikke-optimal dansk træforsyningskæde med for lav indtjening. Konkurrenceloven hæmmer skovejernes muligheder for skabe gennemsigtighed, og det skader specielt de små udbydere af træ, nemlig skovejerne.