Konservative nedlægger veto mod brændeafgift

Jyllands-Posten skriver i dag, at "Den kommende brændeafgift er så vanvittig, at De Konservative smider vetokortet. Det betyder, at afgiften enten skal droppes eller vente til efter næste valg. Skatteminister opfordrer til besindelse."

Jyllands-Posten skriver i dag, at:

Den kommende brændeafgift er så vanvittig, at De Konservative smider vetokortet på bordet. Det betyder, at afgiften enten skal droppes eller vente til efter næste valg, mener partiet. Skatteminister opfordrer til besindelse.

Det er De Konservatives energi- og finansordfører Mike Legarth (K) der har udtalt sig til Jyllands-Posten:

Konservative

Vi nedlægger veto mod brændeafgiften. Den ligger uden for det, vi har aftalt i energiaftalen. Vores veto betyder, at vi spærrer for, at det kan vedtages. Hvis de andre partier alligevel gør det, så opsiger vi forliget, og så må de vente med at vedtage det til efter næste valg. Så må vælgerne ved valget tage stilling til, hvem de synes, mener det rigtige i denne sag.

Mike Legarth begrunder vetoet med afgiften vil fungere på en måde som “slet ikke er noget, vi har aftalt i energiforliget”.

Da vi lavede aftalen, var der ingen embedsmænd eller forhandlere, der tænkte over, at der skulle afgift på småbrænde til brændeovnen. Vi talte om en afgift på fjernvarme. Nu får vi et administrativt helvede, der også vil øge grænsehandlen.

Venstre

Jyllands-Posten skriver at Venstre ifølge forsyningssikkerhedsordfører Thomas Danielsen (V) er “bekymret” over den nye afgift:

Men jeg synes, det er lidt tidligt at nedlægge veto, når vi ikke har set alle høringssvarene endnu. Vi har selv en række spørgsmål til regeringen, som vi skal have svar på, inden vi tager stilling.

Dansk Folkeparti

Formand Kristian Thulesen Dahl siger til Jyllands-Posten:

Brændeafgiften ser ud til at stride mod almindelig sund fornuft, og vi forsøger at ændre det. Hvis det ikke lykkes, så overvejer vi at sige inden næste valg, at vi fremover vil stå udenfor den del. Så håber vi, at vi kan få V og K til at gøre det samme, så vi kan sikre mere fornuft i energipolitikken efter et valg.

Skatteministeren

I en mail til Jyllands-Posten opfordrer skatteminister Holger K. Nielsen (SF) til besindelse i forligskredsen:

Man kan jo ikke sige ja til at bruge pengene, og nej til at hente finansieringen. I Venstre og Konservative må man også stå ved sit ansvar, og det forventer jeg også, at man gør, selvom man truer med at bakke baglæns ud af noget, man selv har været med til at finde på.
Nye afgifter er sjældent populære uanset hvor gode formål, de skal dække. Jeg kan sagtens forstå, at almindelige danskere kan undre sig over indførelsen af en ny kompliceret afgift, men man skal huske, at afgiften finansierer den meget grønne energiaftale.

Hvad nu?

Skatteministeriet har haft et lovforslag om brændeafgiften i høring i august 2013.

Den almindelig forventning har været at regeringen herefter fremsætter lovforslaget, eventuelt revideret som følge af høringsprocessen, i Folketinget meget snart. Loven skal vedtages inden jul hvis afgiften som planlagt skal træde i kraft 1. januar 2014.

Ingen ved endnu hvilken betydning den nye konservative udmelding får for denne plan. Man må formode at de 7 partier bag energiforliget mødes meget snart for om muligt at blive enige om den videre proces.

Følg de daglige opdateringer om sagens udvikling på facebooksiden Stop brændeafgiften som Dansk Skovforening, Biobrændselsforeningen, Dansk Skoventreprenør Forening, Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne (DAPO), Danske Træindustrier, HedeDanmark og Skovdyrkerne står bag. Siden har fået en eksplosiv start med 25.000 tilhængere efter 25 dage.

onomisk.