Kontakt til din lokale hjortevildtrepræsentant

Drøftelserne om den fremtidige forvaltning af hjortevildt i Danmark er i fuld gang. Skovforeningen opfordrer vores medlemmer til at fortælle deres ønsker om hjortevildtforvaltningen til vores repræsentanter i de regionale hjortevildtgrupper.

Drøftelserne om den fremtidige forvaltning af hjortevildt er i fuld gang. Den nationale hjortevildtgruppe planlægger at have en indstilling klar til Vildtforvaltningsrådet i forsommeren 2015.

Skovforeningen deltager aktivt i drøftelserne. Vi vil fastholde størst mulig handlefrihed for skovejerne samt fleksible og lokale forvaltningsmål, velvidende at der er stort pres for en større grad af styring. Vi ønsker ikke en national forvaltningsplan, men at forvaltningen opbygges via de 12 regionale hjortevildtgrupper gennem brug af flere virkemidler til styring af jagttryk og afskydningspolitik.

Vi koordinerer skovbrugets strategi og synspunkter nationalt, blandt andet gennem årlige møder for alle vore regionale repræsentanter.

Vi indsamler medlemmernes erfaringer, inspiration og synspunkter

Vi indsamler medlemmernes erfaringer, inspiration og synspunkter gennem vores repræsentanter i de 12 regionale hjortevildtgrupper.

Lige nu, mens indstillingen til Vildtforvaltningsrådet forberedes, har vore regionale repræsenter travlt med at fremme skovbrugets synspunkter over for de andre samarbejdspartnere i de 12 hjortevildtgrupper.

Vi opfordrer dig til at kontakte repræsentanten i det område hvor din skov ligger. Fortæl dine ønsker til den fremtidige forvaltning af hjortevildtet i dit område, Du kan kontakte:

Nordjylland
  • Jens Laage, 9893 5844, laage@pc.dk
  • Jan Ulrich (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug & Fødevarer), 4027 0780, janulrich@mail.dk
Djursland
Midtjylland
  • Poul Arne Madsen, 3081 5410, pam@hjoellundhus.dk
  • Niels Peter Dalsgaard Jensen (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug & Fødevarer), 2236 0020, np@slsas.dk
Himmerland
Vestjylland
  • Mourits Troldtoft, 9749 2700, m_troldtoft@hotmail.com
  • Lars Chr. Rejkjær (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug & Fødevarer), 4014 3320, lr@vjl.dk
Sydjylland
Sønderjylland
  • Flemming Arnum, 4031 5772, arnum65@live.dk
  • Jesper Fink (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug & Fødevarer), 4017 1864, jf@cimbria.as
Nordsjælland
Sydsjælland
Lolland, Falster og Møn
Fyn
  • Ditlev Berner, 2255 2150, ditlev@holstenshuus.dk
  • Anders Cederfeld de Simonsen (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug & Fødevarer), 4028 0009, ac@erholm.dk
Bornholm
Ovenstående er et udpluk af listen over alle Skovforeningens repræsentanter i råd, nævn og udvalg.