Korrespondance med miljøministeren om fælder ved naturaftaler

Skovforeningen har opfordret miljøministeren til at ændre bekendtgørelsen om beskyttede naturtyper for at fremme aftaler om naturbeskyttelse. Ministeren har svaret at hun mener at problemet er begrænset. Skovforeningen har skrevet en gang til.

Siden 2008 har Skovforeningen søgt at få skiftende miljøministre til at fjerne de juridiske fælder ved naturaftaler så ingen lodsejere kan lokkes ind i tidsbegrænsede aftaler der ender med permanente forpligtelser.

Det vil ikke koste en krone at fjerne disse fælder, og det vil medføre flere naturaftaler. Det vil gavne både Danmarks natur og samarbejdet mellem samfundet og lodsejerne.

Et initiativ under overskriften ”Landmænd skal kunne stole på miljøaftaler” fra miljøministeren i december 2010 gav håb om at hun bedre end sine forgængere har set problemet.

Derfor skrev Skovforeningen  til hende i januar og opfordrede hende til at fjerne de juridiske fælder også for skovejere.

Hun svarede  i februar at det er regeringens holdning at naturindsatsen på private arealer så vidt muligt skal gennemføres ad frivillighedens vej og at det er vigtigt at lodsejere trygt kan indgå aftaler om naturpleje med det offentlige. Men samlet set er det hendes opfattelse at der er tale om et begrænset problem.

Skovforeningen har svaret igen   ved at præcisere at problemet er reelt og at det kan komme til at spille en rolle i fremtiden hvis fx en art beskyttet af habitatdirektivet indfinder sig på et areal i løbet af en aftaleperiode. Og vi har understreget at problemet nemt kan løses med en ændring af bekendtgørelsen om beskyttede naturtyper.

Vi afventer nu ministerens svar.