Kort frist: Høring om ændrede vandplaner

Miljøministeren har offentliggjort et revideret udkast til vandplaner, som nu sendes i en kort ssupplerende høring - frist 10. december.

Miljøministeren har vurderet de indkomne høringssvar til vandplanerne og foretaget en række ændringer.

Ministeren har valgt at fokusere indsatsen i 5.300 km vandløb hvor Naturstyrelsen vurderer at det vil give mest effekt på kortest tid.

Der er taget op mod 2.000 km vandløb ud i forhold til de første udkast, og der er ændret på indsatsen andre steder.

Da ændringerne nogle steder er betydende, har Miljøministeren valgt at sende det reviderede udkast ud i en ultra kort supplerende høring med svarfrist 10. december. Høringen er kun er rettet mod lodsejerne og de borgere som bliver berørt af ændringerne.

Ændringerne kan ses på kort hvor det er muligt at zoome ned på ejendomsniveau. Skovforeningen opfordrer vores medlemmer til at studere kortet for at se hvilke ændringer der er foretaget. Vær opmærksom på at kortet kan arbejde langsomt på hjemmesiden hvis mange anvender det samtidig.