Kraftig vækst i forbruget af træpiller

Forbruget af træpiller i Danmark er vokset eksplosivt på blot fire år. Det viser en undersøgelse, som FORCE Technology har lavet for Energistyrelsen.

Siden 2001 er forbruget af træpiller steget med hele 81 % og er nu på mere 730.000 tons.

Den største stigning ses i forbruget hos husholdningerne, varmeværkerne og kraftvarmeværkerne. I 2004 har værkernes forbrug oversteget de private husholdningers forbrug. Den kraftige stigning i afbrændingen af træpiller på værkerne skyldes primært opførelsen af Avedøreværkets blok 2, som forbruger store mængder træpiller.

Den kraftige vækst i træpilleforbruget er muliggjort af en fortsat stigende import. Importen udgør nu 64 % af den samlede træpilleforsyning. Forsyningen fra de baltiske lande udgør alene 70 % af den totale importmængde.

Væksten i den hjemlige træpilleproduktion er begrænset. Siden 2001 er produktionen blot steget med 8%. Med etableringen af E2’s træpilleværk ved Junkers i Køge forventes den hjemlige produktion at stige i den kommende årrække.