Kronprinsesse Mary planter et træ med Genplant Planeten

I første uge af november planter 15.000 elever fra 200 skoler over hele landet træer for et bedre klima. Kronprinsesse Mary skyder Genplant Planeten i gang den 2. november klokken 12 på Naturcenter Herstedhøje i Albertslund.

I første uge af november planter skolebørn over hele landet træer for et bedre klima. Kronprinsesse Mary skyder Genplant Planeten i gang den 2. november klokken 12 på Naturcenter Herstedhøje i Albertslund.

I første uge af november planter 15.000 skolebørn fra 200 skoler over hele landet træer for et bedre klima med klimakampagnen Genplant Planeten. Skoleeleverne arbejder med klimaforandringer og hvad vi kan gøre ved dem – og lærer, hvordan skov og træ er en del af løsningen på klimaproblemet.

Prinsesselunden

Kronprinsesse Mary planter den 2. november det første egetræ i den splinternye skov, Prinsesselunden, ved Naturcenter Herstedhøje.

Kronprinsessens plantning markerer starten på klimakampagnen Genplant Planeten. Sammen med Kronprinsessen genplanter  4 borgmestre og 120 skolebørn fra Albertslund, Glostrup, Egedal og Frederiksberg Kommuner planeten for foden af den store bakke Herstedhøje. Også parterne bag Genplant Planeten deltager i arrangementet.

Program

10.00: 120 skolebørn arbejder i fire værksteder:

 • Vi planter træer til en ny skov
 • Så dit eget skovtræ
 • Træer, kul og klima
 • Snit et skilt til dit træ

11.00: Gæster og presse ankommer og kan deltage i værksteder.

12.00: Kronprinsesse Mary ankommer.

12.15: Velkomst ved skovrider Kim Søderlund, Naturstyrelsen, om skov, træ og klima.

12.20: Albertslunds borgmester, Steen Christiansen, om børn, træer og klima.

12.25: Direktør Henrik Lehmann Andersen, Nordea-fonden, som støtter Genplant Planeten.

12.30: Kronprinsesse Mary planter det første træ.

12.40: Børn synger: “Vi vil plante et træ”.

12.50: Kim Søderlund takker og byder på en forfriskning.

13.00: Æblemost ved telte. Alle, som har lyst, kan plante træer.

13.30: Tak for i dag.

For arrangementet står Skoven i Skolen, Naturstyrelsen og Naturcenter Herstedhøje.

Skoven i Skolen

Skoven i Skolen står sammen med skovbruget i Danmark bag klima-kampagnen Genplant Planeten.

”Klimaforandringerne er en af de store udfordringer i vores tid,”

siger koordinator for Skoven i Skolen, Malene Bendix.

”At plante træer, dyrke skoven bæredygtigt og bruge træ er en del af løsningen på klimaproblemet. Genplant Planeten inviterer børn og unge til selv at arbejde kreativt og innovativt med at finde nye løsninger på klimaproblemet.”

Tilmelding for presse og andre interesserede

Pressen og andre interesserede inviteres til startskuddet på Naturcenter Herstedhøje. Pressen skal tilmelde sig på forhånd til Malene Bendix, Skoven i Skolen, info@skoven-i-skolen.dk eller 2671 6382. Andre interesserede skal tilmelde sig samme sted. Alle får mulighed for at plante træer i Prinsesselunde

Hvor og hvornår planter børn træer?

På Genplant Planten-kortet kan du se, hvilke skoler som planter hvor og hvornår. Vælg Genplant Planeten: Skoler eller skove i højre margin.

Hvorfor Genplant Planeten?

 • Genplant Planeten skal give mange børn mulighed for selv at handle aktivt for et bedre klima ved at plante træer – og arbejde innovativt og løsningsorienteret med klima.
 • Genplant Planeten skal sætte fokus på bæredygtigt skovbrug og træanvendelse som klimaløsninger.
 • Genplant Planeten skal fremme skovrejsning i Danmark.

Undervisning

 • Til Genplant Planeten er udviklet en række undervisningsforløb og aktiviteter om træplantning, klima, handling og innovation, som kan bruges før, under og efter at børnene planter træer. Materialerne findes på Skoven i Skolens hjemmeside.
 • Alle klasser får også tilsendt det nye hæfte “Genplant Planeten – Træets kredsløb og klimaet” samt børnehæftet ”Klimamaskinen”. Se også folderen for projektet.
 • De skoleskove som børnene planter på skoler landet over, vil blive brugt som grønne klasseværelser, hvor klasserne kan arbejde med udeundervisning og udeskole.
 • Klasser kan dele fotos og klimaideer på Instagram og vinde en fugleklasse.

Hvorfor er træplantning en del af løsningen på klimaforandringen?

Træer i vækst optager CO2 fra luften og bygger det ind i deres plantekroppe via fotosyntesen. En af de mange løsninger på klimaproblemet er at plante træer, at dyrke skoven bæredygtigt og at bruge træ til huse, broer, papir, tømmer, hvor kulstoffet kan lagres – eller brænde det af som CO2 neutral bioenergi, der sparer kul, olie og gas.

Hvem står bag Genplant Planeten

Genplant Planeten koordineres af Skoven i Skolen og gennemføres i samarbejde med:

15. Juni Fonden, Biologforbundet, Danmarks Naturfredningsforening, Danske Planteskoler, Danske Træindustrier, Dansk Skovforening, Dansk Træforening, DAPO, DONG Energy, Friluftsrådet, Grønt Flag – Grøn skole, HedeDanmark, Kommunale Park og Naturforvaltere, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Bæredygtig Udvikling, Naturvejlederforeningen, Naturstyrelsen, Nordea-fonden, NTS-centeret, Plant Et Træ , Skovdyrkerforeningerne, Træ.dk, Træ til Energi, UdeskoleNet og Undervisningsministeriet. Akkerup Planteskole, Højmoses Planteskole, Holdens Planteskole samt Frijsenborg Planteskole leverer og pakker træer.

Genplant Planeten er støttet økonomisk af Nordea-fonden, DONG Energy, DAPO, Friluftsrådet, Danske Planteskoler, 15. Juni Fonden.

Kontakt og tilmelding til startskud

Malene Bendix

Koordinator for Skoven i Skolen og Genplant Planeten.

Telefon: 2671 6382

Mail: malene@skoven-i-skolen.dk.