Kulturarvsstyrelsen overtager tilsyn med fredede fortidsminder samt sten- og jorddiger

Efter kommunalreformen har Kulturarvsstyrelsen overtaget tilsynet med fredede fortidsminder.

Der skal efter museumsloven føres tilsyn med danske fortidsminder for at sikre at de bevares, så kommende generationer også kan få glæde af dem.

Kulturarvsstyrelsen overtager tilsyn

Tilsynet har tidligere ligget hos amterne, men efter kommunalreformen har Kulturarvsstyrelsen overtaget tilsynspligten med fortidsminder og 2 m zonen, mens kommunerne har overtaget tilsynet med beskyttelseslinierne om fortidsminderne.

Kulturarvsstyrelsen gennemfører deres forpligtigelse i samarbejde med 10 arkæologiske museer. Kulturarvsstyrelsen har udgivet 2 pjecer der beskriver hvordan tilsynet gennemføres og hvem som har ansvar for hvad.

Hvor ofte?

Varigt beskyttede fortidsminder skal tilses mindst én gang i hver femårsperiode, mens tilsyn med sten- og jorddiger sker efter behov.

Adgang til private arealer

Museumslovens § 29r giver tilsynsmyndighederne bemyndigelse til uden retskendelse at færdes på både offentlige og private arealer for at kunne gennemføre tilsynene. Tilsynsmyndigheden har dog pligt til at legitimere sig, hvis de bliver bedt om det.

Varigt beskyttede fortidsminder omfatter bl.a:

 • gravhøje
 • dysser
 • jættestuer
 • skibssætninger
 • ubebyggede voldsteder og værfter
 • forsvarsanlæg
 • ruiner
 • runesten
 • bautasten
 • sten med helleristninger
 • kors
 • milepæle
 • vildtbanesten