Landbrugsstyrelsen er stadig langt bagud med udbetalinger

Landbrugsstyrelsen havde meldt ud, at de ville have fundet bunden i bunken af ubehandlede sager ved udgangen af september 2021. Det er desværre langt fra sket.

Håbet er lysegrønt og i foråret spirede det hos Landbrugsstyrelsen, der i en nyhed – endelig efter meget pres – meldte ud, at de ville få bund i bunkerne på skovområdet. Siden skovordningerne overgik til Landbrugsstyrelsen har de været plaget af store forsinkelser. Forsinkelser der for flere sager tælles i år.

Der er stadig mange udbetalingsanmodninger fra før 2021, der ikke er behandlet

Vi må desværre konstatere, at Landbrugsstyrelsen langt fra er nået i mål. De har opdateret status per 1. oktober 2021 til:

  • Udbetalingsanmodninger skovrejsning modtaget før 2021: 79 (74% afgjort).
  • Udbetalingsanmodninger skovrejsning modtaget i 2021: 284 (9% afgjort) 
  • Udbetalingsanmodninger skov med biodiversitetsformål modtaget før 2021: 7 (0% afgjort)
  • Udbetalingsanmodninger skov med biodiversitetsformål i 2021: 0 (0% afgjort)

Ordningen for skov med biodiversitetsformål har for de flestes vedkommende årlige udbetalinger i 20 år, så de kan ikke indgå i ovenstående opgørelse. Vi er vidende om, at de også er bagud med de årlige udbetalinger, men har ikke et samlet tal for det.

Sagsbehandling for skov med biodiversitetsformål ser ud til at være i bakgear

Kigger vi på tallene for sagsbehandling af ansøgninger om tilskud til skov med biodiversitetsformål kan vi konstatere, at de stadig ikke er færdige med at sagsbehandle sagerne indsendt i foråret 2020, og de har slet ikke behandlet ansøgninger fra 2021, hvor der var ansøgningsfrist den 31. august.

Hvad skal der til for at Landbrugsstyrelsen indhenter det forsømte?

Landbrugsstyrelsen har forsøgt med forskellige tiltag for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Der har været organisationsændring, flere midlertidigt ansatte og flere fastansatte. Det har åbenbart ikke været den rette løsning, og vi kan kun gisne om hvad der skal til. Det kunne måske være en ændret struktur i opgaveløsningen mere i retning af hvordan Miljøstyrelsen løftede opgaven.

Landbrugsstyrelsen udtaler at de er i gang

Vi har fået følgende udtalelse fra Landbrugsstyrelsen angående forsinkelserne:

Landbrugsstyrelsen har modtaget en særlig stor mængde ansøgninger om udbetaling til Privat Skovrejsning. Det har desværre medført, at nogle skovejere stadig venter på udbetaling, og det ved vi kan belaste kassekreditten. Målet har været at ansøgninger, der er indkommet før 1. juli 2021 ville være færdigbehandlet inden 1 oktober 2021.

Vi må desværre erkende, at det ikke har været muligt, og derfor har vi sat ekstra kræfter ind, så sagerne kan udbetales snarest muligt.

Vi kan ikke oplyse, hvornår de enkelte anmodninger konkret kan forventes udbetalt, men målet er fortsat at der ikke skal gå mere en 6 mdr. fra vi får ansøgningen til at der udbetales.