Landbrugsstyrelsen halter stadig bagud med tilsagn og udbetalinger til skov

Dansk skovforening var sammen med repræsentanter for konsulentbranchen til møde med Landbrugsstyrelsen i denne uge. Formålet var at få lagt et yderligere pres på afviklingen af skovsagerne, der halter langt bagud tidsplanen.

Dansk Skovforening og tre af de store konsulentfirmaer sendte den 28. januar 2020 et opråb til Landbrugsstyrelsen om de forsinkede tilsagn og udbetalinger på tilskudsordningerne til skov og hvilke konsekvenser, det har for erhvervet. Som opfølgning var vi i denne uge til møde med Landbrugsstyrelsen.

Status på tilsagn til skovrejsning

Landbrugsstyrelsen har modtaget ca. 280 ansøgninger. De har færdigbehandlet 154 og forventer at der kommer yderligere ca. 100 tilsagn og 30 afslag. De færdigbehandlede sager bliver løbende sendt videre til Miljøstyrelsen, der skal give en skovlovstilladelse til fredskovspålægning før projektet kan påbegyndes.

Miljøstyrelsen, der skal pålægge fredskovspligt på arealerne, har modtaget ca. 80 tilsagn og færdigbehandlet størstedelen inden for 14 dage og de resterende forventes løst inden for en måned fra modtagelsen. Det er først tilladt at gå i gang med projektet, når klageperioden for fredskovspålæggelsen er overstået.

Landbrugsstyrelsen åbner op for at påbegynde projekter før tid

Landbrugsstyrelsen meldte ud, at de håber på at få alle tilsagn ud inden udgangen af uge 9. Der er dog opstået et problem i forhold til tolkningen af sammenhængende skov, som kan forsinke sagerne. Der er ligeledes 19 afgjorte sager, der sandsynligvis skal genbehandles, når der kommer endelige afgørelse på hvordan sammenhængende skov skal tolkes. Afgørelsen på disse sager kan godt trække ud til uge 14. Landbrugsstyrelsen håber, at kunne anvende den fortolkning, der er anvendt hidtil i Miljøstyrelsen, men har jurister på sagen.

Landbrugsstyrelsen undersøger, om de kan åbne for at ansøgere kan søge en individuel dispensation om at gå i gang før tid – altså før høringsfristen er ovre på fredskovspålæggelsen.

Status på tilsagn til skov med biodiversitetsformål

Landbrugsstyrelsen har givet tilsagn i 9 sager. De forventer, at der bliver godt 20 tilsagn i alt, mens omkring 60 sager må forvente afslag.

Landbrugsstyrelsen havde ikke en endelig deadline for behandlingen af sagerne, men regner med, at afgørelserne er ude inden udgangen af juni 2020. Det tyder på, at det ikke bliver muligt at indberette tilsagn givet i år før i fællesskemaet 2021. Det betyder at der går et helt år inden tilsagnet kan udnyttes. Denne problematik, vil vi fortsat arbejde på at finde en løsning for.

Status på udbetalinger

Landbrugsstyrelsen mangler stadig at få udbetalt 9 % af indberetningerne fra 2018 og 57% af indberetningerne fra 2019.

De har en målsætning om at have indhentet de manglende udbetalinger inden udgangen af juni 2020.

Der følges op med månedlige møder til problemet er løst

Det er aftalt, at Landbrugsstyrelsen arrangerer et teknisk møde, hvor konsulenterne mødes med Landbrugsstyrelsens folk for at se om de i fællesskab kan gøre ansøgningsordningen mere smidig for begge parter. Dette møde er ved at blive planlagt, og kommer til at ligge inden konsulentmødet den 15. april.

Det er endvidere aftalt, at erhvervet holder månedlige opfølgningsmøder med direktionen i Landbrugsstyrelsen indtil puklen på skovområdet er væk. Har du emner, som du ønsker, at vi medbringer kan du kontakte dg@skovforeningen.dk. Møderækken er fastsat til den 20. marts, 24. april, 20. maj og 23. juni i år.