Landbrugsstyrelsen har kun nået at udbetale 1,6 % af årets indberetninger på skovrejsning

Landbrugsstyrelsen har efter store udfordringer med deres IT-system nu en stor sagspukkel af ubetalte anmodninger. Det går hårdt ud over skovejerne, som ikke får udbetalt deres tilskud.

Det har haltet med udbetalinger på skovordningerne skovrejsning og skov med biodiversitetsformål siden de per 1. januar 2019 blev overført fra Miljøstyrelsen til Landbrugsstyrelsen. Landbrugsstyrelsen forventede primo april, at forsinkelserne ville være indhentet inden udgange af juli. Der er primo august stadig sager fra 2018, der ikke er færdigbehandlede.

Landbrugsstyrelsen lover udbetalinger inden udgangen af dette år, mon de når det?

Dansk Skovforening havde møde med Jette Petersen (direktør) og Louise Piester (vicedirektør) i Landbrugsstyrelsen den 15. august. Deres udmelding er, at de forventer puklen er væk inden årsskiftet. De har opnormeret med flere ressourcer til sagsbehandling for at indhente efterslæbet.

Vi bad før mødet i august om et overblik over hvilke ordninger, der var udbetalt på, og hvor store hængepartier, der er på de respektive ordninger. Vi har netop i denne uge modtaget svar og må konstatere, at efterslæbet er betragteligt og kritisabelt. Landbrugsstyrelsen har i 2019 modtaget 178 anmodninger om udbetaling på skovrejsningsprojekter og de har udbetalt 3 af dem. Samtidig mangler der stadig at blive udbetalt 59 indberettet fra 2018 ud af 200 modtagne indberetninger. Tallene for skov med biodiversitetsformål er lidt bedre om end stadig kritisable. Der er i 2018 modtaget 138 anmodninger om udbetaling, og der mangler at blive udbetalt 30 samt de to, der er indberettet i 2019.

Dansk Skovforening følger udviklingen tæt for at sikre, at de holder, hvad de lover. Vi har opfølgende møde med direktøren for Landbrugsstyrelsen til december og løbende kontakt til embedsværket.