Landbrugsstyrelsen: Sådan undgår du modregning i støtte

Landbrugsstyrelsen har netop afholdt et meget efterspurgt møde om behandlingen af sager under ordningen for tilskud til privat skovrejsning i 2022. Det sker i forsøget på at mindske risikoen for fejl, der fører til modregning i støtten, efter sagsbehandling blev ændret under seneste ansøgningsrunde.

 

Ansøgningsantallet i 2022-runden for tilskud til privat skovrejsning var lavt – 185 mod 381 i 2021-runden – og det har sammen med den ændrede sagsbehandlingsprocedure betydet, at næsten alle ansøgere på nuværende tidspunkt har modtaget afgørelse.

Det er meget positivt i forhold til tidligere ansøgningsrunder, hvor skovrejsningskonsulenter og skovejere langt ind i plantningssæsonen ikke har vidst, om deres ansøgning ville blive imødekommet.

Men succesen er ikke bare gjort ved, at afgørelserne nu er givet rettidigt. Ændring i sagsbehandlingen i forhold til tidligere år betyder, at det ikke ved tilsagn om støtte til skovrejsning kontrolleres, om projekterne lever og til forpligtelserne i ordningen – kontrollen sker nu først i forbindelse med anmodning om udbetaling af tilskuddet efter plantning.

For at sikre succesen går øvelsen derfor nu ud på at sørge for, at der ikke opstår problemer med projekter, der ikke lever op til forpligtelserne i ordningen. Derfor har Landbrugsstyrelsen netop afholdt et længere efterspurgt møde – både af branchen og skovrejsningskonsulenter – hvor de har gennemgået de vigtigste faldgruber. Helt overordnet var beskeden, at:

  • Landbrugsstyrelsens skovrejsningsordning er en ordning til rejsning af skov med skovbrugsfagligt anerkendte skovtræsarter
  • Ændringer af et projekt skal behandles og registreres ved at indsende en ændringsanmodning til Landbrugsstyrelsen
  • Projektgrænserne i Internet Markkortet (IMK) skal opdateres, så de svarer til det projekt, der står i marken

Ovenstående skal man vel at mærke gøre, INDEN man indsender sin udbetalingsanmodning. Er kontrollen af projektet først varslet, kan der ikke indgives ændringsanmodninger, og det er de faktiske forhold på kontroltidspunktet, der ligger til grund for eventuelle fradrag og bøder.

Dansk Skovforening vurderer, at Landbrugsstyrelsens orienteringsmøde giver en god platform for at komme helskinnet gennem sidste fase af 2022-skovrejsningsprojekterne. Det er godt for konsulenter, jordejere og for ordningen!

Landbrugsstyrelsen har lagt præsentationerne ”Nyt i ordning 2022”, ”Den gode ansøgning”, ”Afsyning og Kontrol” samt ”IT-opsætning” fra mødet på tilskudsguiden, så det er muligt at orientere sig i dem, inden anmodning om udbetaling af tilskud sendes ind. Styrelsen forventer at åbne for udbetalingsanmodninger den 2. juni.

I næste skovrejsningsansøgningsrunde, der åbner juli 2023, er der rigtig mange penge på kontoen og sandsynligvis også forbedringer i ordningen i form af højere takster og simplere krav. Bliver pengene ikke brugt, skal de sendes retur til EU – og det ville da være ærgerligt.

Fra ansøgningsrunde 2024 begynder en ny ordning med afsæt i et nyt EU Commen Agriculture Program (CAP).