Landbrugsstyrelsen stadig bagud med tilsagn og udbetalinger

Landbrugsstyrelsen er nu mere end et halvt år forsinket med tilsagn til skovrejsning. Det har givet udfordringer for ansøgere, og flere har måttet udskyde forårsplantningen.

Vi har stadig månedlige opfølgningsmøder med direktionen i Landbrugsstyrelsen, hvor vi følger op på status på sagsbehandlingen, og presser på for at få området prioriteret. Vi har hele tiden efterspurgt en klar tidsplan, og Landbrugsstyrelsen har nu meldt ud, at de forventer at alle udbetalingssager fra 2018, 2019 og dem fra 2020, som har ligget i mere end 4 måneder forventes at være udbetalt inden 31. juli 2020.

På seneste møde lovede styrelsen også snarligt at få sendt de sidste tilsagn og afslag ud til ansøgere på ordningen skov med biodiversitetesformål, så ansøgerne ved om de med fordel kan søge igen i denne ansøgningsrunde, som åbnede den 1. maj og kører frem til 31. juli 2020. Landbrugsstyrelsen mente ligeledes, at de kunne få sendt de sidste tilsagn til skovrejsning ud, men det er desværre ikke sket endnu.

Tidspunktet for ansøgningsrunder var også til debat. Særligt lagde vi vægt på, at det ikke er optimalt at ansøgningsperioden for privat skovrejsning ligger i sommerferien, når der er krav om at kommuner og museers høringssvar skal ligge klar inden ansøgningsfristen, der er den 31. august. Vi har også tidligere gjort opmærksom på problematikken i vores høringssvar til skovrejsningsordningen (PDF-fil).

Status for skov med biodiversitetsformål 2019

Ansøgningsrunden 2019 lukkede i juli 2019. Der er modtaget 87 ansøgninger, og på nuværende tidspunkt er der afgjort 13, hvilket svarer til 14%. Landbrugsstyrelsen har tidligere meldt ud, at de mangler i omegnen af 2-5 tilsagn før puljen er opbrugt, hvorfor de resterende ansøgere kan forvente afslag.

Der ligger samlet 40 gamle udbetalingsanmodninger fra 2019 og venter samt 135 fra 2020. De forventes afsluttet den 30. juni 2020.

Status for privat skovrejsning 2019

Ansøgningsrunden lukkede i september 2019. Landbrugsstyrelsen har opgjort, at der er 279 tilsagnssager hvoraf 270 er afgjort. Det svarer til 96%).

Der ligger en del udbetalinger til skovrejsning og venter. Styrelsen har opgjort, at der er 134 udbetalinger overført fra 2019 samt 189 fra 2020. Udbetalingerne fra 2019 forventes afsluttet 31. juli 2020. Der ligger ligeledes 717 sager om indkomstkompensation og venter, de forventes også at være udbetalt 31. juli 2020.

Vi har næste møde med direktionen i Landbrugsstyrelsen den 23. juni.