Landbrugsstyrelsen stadig ikke i mål med skovsager

Alle ansøgninger om tilskud til privat skovrejsning skulle have været afgjort inden udgangen af marts, men igen er Landbrugsstyrelsen ikke kommet i mål. Styrelsen arbejder nu i stedet på, at alle tilsagn er givet inden påske, og der er umiddelbart ikke mulighed for at få dispensation til at plante, før tilsagn er givet. Udbetalinger søgt i 2021 og tidligere vil ske inden 1. maj, lyder det.

Helt frem til deadline fastholdt Landbrugsstyrelsen, at de stadig forventede at nå i mål med, at alle ansøgninger om tilskud til privat skovrejsning fra 2021-runden ville være behandlet inden udgangen af marts.

Men sådan gik det ikke. Ved månedens udgang manglede 74 sager stadig at blive afgjort, svarende til ca. 20 procent af de i alt 3871 sager i 2021-runden.

Vi er ikke helt der, hvor vi gerne vil være. Vi mangler stadig 74 afgørelser ud af de 381. Dem sagsbehandler vi på nu, siger enhedschef i landbrugsstyrelsen Frank Kargo.

Jeg kan allerede sige nu, at der vil blive givet afslag på en ikke uvæsentlig andel af dem. Vi gør alt, hvad vi kan, få at få dem, der skal have tilsagn, ud inden påske, men jeg ved ikke, om vi kan nå alle, fordi nogle sager er særligt komplicerede, hvor vi skal have fat i konsulenterne igen, og ca. 15 procent ligger stadig til høring, forklarer han.

Hvis du har ansøgt om tilskud i 2021-runden og endnu ikke har fået afgørelse i din sag, er det derfor vigtigt, at du tjekker, om Landbrugsstyrelsen mangler oplysninger og har sendt din sag i høring. Hvis styrelsen ikke modtager dine oplysninger inden høringsfristens udløb, behandles din ansøgning ud fra de afgivne oplysninger, hvilket kan betyde et afslag. Landbrugsstyrelsen forventer dog ikke at nå op på en større afslagsprocent i år end sidste år, og det er 8-10 procent.

Landbrugsstyrelsen har desuden undersøgt en efterspurgt mulighed for at give dispensation, så ansøgere, der venter på svar, alligevel kan gå i gang med at plante nu, men da styrelsen forventer, at der vil være en større andel af afslag i de resterende sager, vurderer de, at en dispensation vil være for stor en økonomisk risiko for den enkelte ansøger.

Forsinkelser i flere år

Det er som bekendt ikke den første deadline, Landbrugsstyrelsen overskrider. Der har været massive forsinkelser på behandling af skovsager, siden skovordningerne – herunder ordningen med tilskud til privat skovrejsning – blev overdraget fra Miljøstyrelsen til Landbrugsstyrelsen i 2019. Det gælder både tilsagnssager og udbetalingssager under ordningerne.

Således nåede styrelsen heller ikke i mål med den første deadline på 2021-runden, som var, at 75 procent af de i alt 381 sager skulle være afgjort inden årsskiftet. Her var kun 30 sager svarende til 8 procent afgjort.

For tilsagnssager under skovrejsningsordningen i 2020 var målet, at 75 procent skulle være afgjort inden den 8. januar 2021 – 100 dage efter ansøgningsfristen den 30. september 2020 – og at alle tilsagnssager skulle være afgjort inden den 28. februar 2021 – inden 150 dage. Sagsbehandlingstiden for 2020-ansøgningsrunden endte på ca. 140 dage, og udbetalingssagerne er som bekendt endnu ikke afsluttet.

I år skyldes forsinkelserne især, at ekstra mange sager har været i høring. Over 70 procent af ansøgningerne har på den måde været ude hos ansøgerne igen, og en ”ikke uvæsentlig del” af dem har også været sendt tilbage igen i en 2. høring, oplyser Landbrugsstyrelsen.

Dansk Skovforening holdt møde med Landbrugsstyrelsen i marts, hvor udfordringerne med behandlinger af skovsager blev vendt. På mødet blev det aftalt, at Dansk Skovforening og Landbrugsstyrelsen indgår i en tæt dialog om, hvordan ansøgningsprocessen forbedres og ordningen tilrettelægges, så forsinkelser bliver undgået fremover.

Udbetalinger mangler

Også udbetalingerne af tilskud har været meget forsinket. Styrelsen har nu meddelt, at ansøgere, der har søgt om udbetaling af tilskud i løbet af 2021 eller før, kan forvente at få tilskud udbetalt senest den 1. maj 2022 – med forbehold for sager, hvor særlige forhold gør, at udbetalingen forsinkes.

Ansøgninger om udbetaling af tilskud i 2022 kan forvente en sagsbehandlingstid på op til 180 dage, igen med forbehold for komplicerede sager, der tager længere tid, melder styrelsen.