Landdistriktsprogrammet – Flere muligheder i landdistrikter

Det danske landdistriktsprogram for 2007-2013 blev onsdag godkendt i EU’s Landdistriktskomite

Med godkendelsen kan der igen komme gang i gennemførelsen af de initiativer, der skal være med til at skabe flere iværksættere og lokale arbejdspladser i landdistrikterne, stærkere konkurrencekraft i fødevare- og skovsektoren, varierede landskaber, rent miljø og attraktive levevilkår i landdistrikterne.

Det samlede budget for landdistriktsprogrammet er knap 6,2 mia. kr., hvoraf EU bidrager med 3,3 mia. kr.

Oversigt over tilskudsordninger inden for landdistrikter:

Job og levevilkår

 • Børne- og ungdomsaktiviteter
 • Kulturaktiviteter

Udvikling i fødevaresektoren

 • Erhvervsudvikling

Styrket natur og miljø

 • Beplantninger
 • Beplantninger
 • Omlægning til økologi
 • Miljøbetinget tilskud
 • Pleje af græs- og naturarealer
 • Braklagte randzoner
 • Vådområder
 • Ø-støtte
Godkendelsen i EU betyder, at Fødevareministeriet ophæver det midlertidige stop for modtagelse af ansøgninger, der blev indført ved årsskiftet.

Direktoratet for FødevareErhverv genoptager nu sagsbehandling af de ansøgninger, der er modtaget i 2007, ligesom en række øvrige støtteordninger under programmet vil blive iværksat hurtigst muligt.

NB! En række støtteordninger under skovloven er endnu ikke med på Direktoratets for FødevareErhvervs hjemmeside og har derfor ikke noget link i denne nyhed. Vi opdatere oversigten over ordninger, så snart matrialet bliver lagt på Direktoratets hjemmeside.