Landsretten fordobler bøde til Juletræsdyrkerforeningen

Juletræsdyrkerforeningen har fået stadfæstet sin dom for overtrædelse af konkurrenceloven - og fordoblet bøden. Skovdyrkerforeningerne påpeger en selvmodsigelse mellem konkurrencelovgivningen og dansk u-landspolitik.

Østre Landsret stadfæstede 24.september byrettens dom over Dansk Juletræsdyrkerforening for overtrædelse af konkurrenceloven – og fordoblede bøden til 400.000 kroner. Juletræsdyrkerforeningens direktør Kaj Østergaard er uændret idømt en personlig bøde på 15.000 kr.

Konkurrencestyrelsens kommentar

Peter Langkjær, kontorchef i Konkurrencestyrelsens center for karteller og forvaltning, skriver i en kommentar til dommen:

Vi er tilfredse med, at Landsretten har skærpet byrettens dom i sagen mod Dansk Juletræsdyrkerforening og foreningens direktør. Skærpelsen understreger endnu en gang, at brancheforeninger ikke må påvirke medlemmernes priser. Det hæmmer konkurrencen og er derfor forbudt.  Og i denne sag kan det betyde højere priser for alle danskere, der køber juletræer.

Juletræsdyrkerforeningens kommentar

Formanden for Dansk Juletræsdyrkerforening, gårdejer Henrik Nissen, kommenterer:

Vi er kede af dommen, fordi den siger, at vi har overtrådt konkurrencereglerne – og det har aldrig været vores hensigt. For prisdannelsen på juletræer sker på det europæiske marked, og vore medlemmer har kun få procent af dette marked, så selvom vi skulle ønske det, ville det være umuligt for os at styre prisdannelsen i Europa.

Vi har ikke i vor vildeste fantasi drømt om, at vor lille forenings nyhedsbrev til medlemmerne om, at vi forventede, at priserne ville stige, kunne opfattes som en prisvejledning og opfordring til at uniformere priserne på juletræer ved handel mellem producent og grossist.

…og fra sidelinien: En kommentar fra Skovdyrkerforeningerne

I en kommentar til dommen skriver sekretariatsleder Skovdyrkerforeningerne Per Hilbert:

Det er interessant, at vi gennem vor ulandsbistand hjælper fødevareproducenter i den tredje verden til at organisere sig i kooperativer. Herved undgår man, at de små producenter bliver tromlet af stærke opkøbere. De fineste af disse samarbejder har fået navnet ‘Fair Trade’. Det er vi gode til, fordi vi har erfaringer fra vor egen andelsbevægelse. Efter den ovennævnte dom kunne man spørge, hvordan andelsbevægelsen er blevet til herhjemme – det havde i hvert fald ikke kunnet lade sig gøre under den nuværende konkurrencelovgivning.