Lange sagsbehandlingstider på skovlovssager

Skovejere særligt i Jylland oplever sagsbehandlingstider for skovlovssager på mere end et år. Det er ikke acceptabelt. Nu lover Miljøstyrelsen ekstra ressourcer på området.

Etablering af x trætopbaner kræver tilladelse efter Skovloven, hvilket for nuværende kan tage lang tid

Etablering af x trætopbaner kræver tilladelse efter Skovloven, hvilket for nuværende kan tage lang tid

Skovejere som har søgt dispensationer eller tilladelser efter Skovloven har længe måtte væbne sig med tålmodighed. Mange må vente helt op til et år for at få deres sager behandlet, hvilket ikke er acceptabelt.

Miljøstyrelsen har i flere år oplevet en væsentlig stigning i antallet af ansøgninger efter Skovloven. I 2016 modtog styrelsen ca. 600 sager, og sidste år modtog styrelsen hele 1733 nye ansøgninger. Det er over en fordobling af sager, som blandt andet skyldes mange af de store infrastrukturprojekter, der involverer skov. Men også skovejernes stigende ønsker om fx anlæg af friluftsfaciliteter giver flere ansøgninger.

Håb forude

Dansk Skovforening har været i dialog med Miljøstyrelsen, der er myndighed på Skovloven, og der er nu håb forude hvad angår en kortere sagsbehandlingstid for skovejerne.

Miljøstyrelsen har løbende tildelt flere ressourcer til skovlovsadministrationen, særligt i Jylland, hvor de fleste ansøgninger modtages. Miljøstyrelsen har senest besluttet, at der kan ansættes ekstra personale først på året i 2022. Det er forventningen, at sagsbehandlingstiden dermed nedbringes. Sagsmængden taget i betragtning kan der dog gå tid, inden administrationen er normaliseret.

Nyt IT-system skal give smidigere sagsbehandling

Ud over flere sagsbehandlere på opgaven arbejder Miljøstyrelsen også med nye og bedre it-løsninger, som skal hjælpe med at nedbringe sagspuklen og på sigt gøre både ansøgning og sagsbehandlingen mere smidig.

Blandt andet arbejder Miljøstyrelsen på at forbedre ansøgningsblanketten, som skal guide skovejerne bedre og sikre, at ansøgninger er komplette og korrekt udfyldt når styrelsen modtager sagen. Samtidig arbejdes på en digital procesunderstøttelse af sagsbehandlingen og et fuldt digitalt ansøgningsmodul som vil kunne effektivisere styrelsens sagsbehandling. Det er forhåbningen at det nye digitale system også kommer til at indeholde vejledning til skovejerne, som kan bidrage til færre henvendelser om sager, der ikke kræver en ansøgning efter skovloven.

Dansk Skovforening vil følge udviklingen tæt.