Lav en plan for øget dansk produktion af træ

Skovbrugserhvervet er bekymret for om der kan opretholdes en konkurrencedygtig træindustri, når råvareforsyningen falder som følge af udlæg af højproduktive skovarealer til urørt skov. Vi har derfor skrevet til miljøministeren.

Der bliver brug for at øge produktionen af træ på andre arealer når flere skal lægges urørt

Der bliver brug for at øge produktionen af træ på andre arealer når flere skal lægges urørt.

Det er positivt, at der er sat et historisk beløb af til naturindsatsen i Danmark. Det er der behov for, hvis regeringens mål om mere biodiversitet skal nås. Pengene skal blandt andet sikre 75.000 ha urørt skov og der skal laves i alt 15 naturnationalparker.

Indsatser der næppe kun vil berøre statens arealer, men også private skovejere hvis samfundet skal opnå de bedste resultater. Vi ved, at flere skovejere er klar til at indgå frivillige aftaler på deres arealer, såfremt betingelserne bliver fornuftige.

Kan vi fastholde en konkurrencedygtig træindustri?

Men der er en bekymring i skovbrugserhvervet. En bekymring for om en konkurrencedygtig træindustri kan fastholdes og udvikles, når råtræforsyningen falder fordi højproduktive skovarealer lægges urørt uden at der samtidig er nye arealer til at tage over.

Dansk Skovforening har derfor skrevet til miljøminister Lea Wermelin med en anmodning om at implementeringen af natur- og biodiversitetspakken kommer til at ske med respekt for erhvervet og med en nuanceret balance mellem biodiversitet, herunder urørt skov og produktionsskov.

For vi har også brug for mere bæredygtigt produceret træ til miljø- og klimavenligt byggeri, til fremtidens biobaserede produkter og den fremtidige brændstof til den tunge transport.

Brug skovrådet

Vi har derfor opfordret ministeren til at gøre brug af sit rådgivende organ – skovrådet.

Skovrådet er bredt sammensat og har en lang tradition for rådgive om balancerede løsninger for skovene på tværs af interesser.

Det er derfor oplagt at bede Skovrådet om at komme med ideer til indholdet af en national plan for en øget bæredygtig produktionen af træ til den grønne omstilling.

Download

Læs Dansk Skovforenings brev til miljøminister Lea Wermelin om om natur og biodiversitetspakken (PDF-fil):