Lettelse af generationsskiftevilkårene

Lettelse af landbrugets generationsskiftevilkår bør også omfatte skovbruget.

I forbindelse med det indgåede finanslovsforlig for 2019 mellem Regeringen og Dansk Folkeparti sidste uge er det aftalt, at generationsskifter i landbruget skal lettes gennem indførelsen af en såkaldt sælgerpantebrevsmodel.

Her kan sælgeren af et landbrug udstede et sælgerpantebrev på indtil 10 % af købesummen, som kan genanbringes i den solgte ejendom. En beskatning sker derefter først efterhånden som pengene bliver betalt tilbage.

Det fremgår af aftalen, at parterne nu skal fastlægge, hvilke ejendomme, der kan omfattes af modellen.

Dansk Skovforening vil arbejde for, at også skovejendomme bliver omfattet af denne lempelsesordning.

Download

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti: Finansloven for 2019 (PDF-fil):