Lettelse og håb med ny Naturstyrelse

Den nye ledelse i den nye Naturstyrelse erklærer faglighed og samarbejde som ledelinier. Det står i klar og velkommen modsætning til Skov- og Naturstyrelsens erklærede populisme gennem de sidste 10 år. Artiklen er bragt som debatindlæg på Altinget.dk

Lettelse og håb har spredt sig blandt organisationer, forskere, kommuner og politikere i Danmarks naturforvaltning. Det skyldes lanceringen af den nye Naturstyrelse som afløser for Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen.

Direktør Niels Christensen har erklæret faglighed og samarbejde som Naturstyrelsens ledelinjer (fx i interview til Altinget 11. januar 2011). Det står i klar og velkommen modsætning til Skov- og Naturstyrelsens erklærede populisme gennem de sidste 10 år. Visionen lød:

Alle kender Skov- og Naturstyrelsen som dem, der tilbyder naturoplevelser og passer på naturen.

Altså: Styrelsens topprioritet var at blive kendt i den brede befolkning. Og man så ikke noget odiøst i denne prioritering, for der lå en rationel strategi bag: Styrelsen anså sig som et firma, der, som alle andre firmaer, tilstræbte at markedsføre og levere, hvad kunderne ville have. Kunderne så man alene som politikerne og deres vælgere.

Så statsskovene blev drevet som et statsejet skovtursfirma, hvor friluftslivet blev prioriteret over alle de andre værdier, som skovene kan levere, fx biodiversitet og træ, verdens mest miljøvenlige råstof. Presseomtale til styrelsen selv og til skiftende miljøministre havde topprioritet.

Styrelsen er den helt store spiller, jordejer og myndighed i Danmarks skov- og naturforvaltning. Og mens Skov- og Naturstyrelsen passede sit eget, faldt resten af sektoren sammen. Regeringen afviklede Danmarks skov- og naturpolitik: Skovordningerne på finansloven er væk, ‘Grøn Vækst’ udelader skovene, og, i modsætning til resten af EU, så er danske skove udelukket fra landdistriktsprogrammer.

Alt dette har i årevis været et samtaleemne hos de mange interessenter omkring Skov- og Naturstyrelsen. Der har været en udbredt utilfredshed over blandt andet:

  • Styrelsens konsekvente prioritering af at bringe sig selv, sine egne arealer (statsskovene, godt 20 procet af Danmarks skovareal) og sine egne aktiviteter i rampelyset.

  • Styrelsens opsugning af private fondsmidler til statens arealer og derved bremsning af udviklingen på private og kommunale arealer og hos hundreder af små aktører som f.eks. lodsejere, miljøorganisationer, borgergrupper og kommuner.

  • Styrelsens nedprioritering af forskningen og dermed den videnbaserede skov- og naturpolitik.

Måske voksede omverdenens irritation imod Skov- og Naturstyrelsen sig større end retfærdigt. I hvert fald er ingen i tvivl om, at Styrelsens mange medarbejdere har gjort et fremragende arbejde og skabt strålende resultater inden for de rammer, som firmaets ledelse har givet.

Nu er der så kommet en ny styrelse, en ny ledelse og en ny vision:

Vi leverer de bedste løsninger sammen. Vi (…) opfylder de forventninger, omverden har til Naturstyrelsen. De bedste løsninger findes ved at se muligheder, tænke på helheden og være i dialog med hinanden og omverdenen. (…)

Det er toner, der spreder håb hele vejen rundt hos styrelsens interessenter:

  • Håb om udvikling af naturværdier og naturoplevelser uden for statsskovene.

  • Håb om en mere bæredygtig (= videnbaseret og langsigtet) skov- og naturpolitik frem for en politik, der kun ser frem til næste valg, og som fokuserer på populære og spektakulære enkeltprojekter.

Den nye Naturstyrelse har nu chancen for med sine handlinger at bekræfte disse håb.

Hjertelig velkommen.