Lettere dokumentation af energitræets bæredygtighed

I 2014 aftalte Dansk Energi og Dansk Fjernvarme at energiproducenternes fremtidige indkøb af træ skulle være dokumenteret bæredygtigt.

Det er et godt initiativ. Energiproducenter, forbrugere og samfund skal være trygge ved at bruge træ, og en varedeklaration af energitræ kan skabe den tryghed.

Energiproducenternes brancheaftale giver tre muligheder for at dokumentere træets bæredygtighed:

  • PEFC- eller FSC-certificering af skov
  • SBP-certificering af energitræ
  • Anden passende og fyldestgørende dokumentation.

Muligheden for ”anden dokumentation” er vigtig. Den skal holde afsætningsvejene åbne for alle energitræleverandører til fordel for hele markedet.

”Anden dokumentation” har også været den mest diffuse mulighed: Hvilken passende og fyldestgørende dokumentation og for hvad? Det er ikke nok at energiproducenterne er trygge ved at bruge træ til energi; det skal også være nemt. Dokumentation koster tid og penge, og produktet energitræ har ingen høj salgspris.

National risikovurdering vil gøre det lettere

For at gøre det så nemt som muligt, er energiproducenterne og skovbruget – repræsenteret ved Skovforeningen, Skoventreprenørforeningen, Skovdyrkerne, HedeDanmark og DSHwood – ved at få udarbejdet en national risikovurdering. Den ventes klar til sommer og kan bruges på to måder:

  • Som et centralt dokument hvis man lader sig energitræ-certificere med SBP
  • Som anden passende og fyldestgørende dokumentation.

Risikovurderingen vil for alle brancheaftalens parametre for bæredygtighed redegøre for om der er risiko for at dansk produceret energitræ er ubæredygtigt produceret.

Hvis risikoen for en bæredygtighedsparameter vurderes som lav, behøver energiproducenter og energitræleverandører kun at henvise til risikovurderingen. Det letter dokumentationsopgaven.

Hvis risikoen for en bæredygtighedsparameter vurderes som høj, vil den nationale risikovurdering foreslå hvordan risikoen kan i mødegås, fx i form af en bestemt procedure ved flisudtag.

Skovforeningen mener at vi med den nationale risikovurdering vil opnå:

  • Lavest mulige omkostninger for energitræleverandører til dokumentation
  • Et ensartet udgangspunkt for energiproducenternes krav til leverandørernes dokumentation af træets bæredygtighed.

Så nu er det bare om at plante, dyrke og bruge træ til energi på vej mod en fossilfri fremtid.