L&F inviterer til præsentation af ny analyse af vandløb og virkemidler

Landbrug & Fødevarer inviterer til en præsentation af ny analyse af vandløb og virkemidler ved Ågeby Å, Lolland, d. 1. oktober 2018 kl. 13-15.

Lodsejere har i vandrådsarbejdet været skeptiske overfor det faglige grundlag bag de seneste vandplaner.

Det er derfor relevant at spørge om nogle vandløb er kommet med i vandplanerne på et forkert grundlag.

DLS, Gefion, Sønderjysk Landboforening og L&F har fået EnviDan A/S til at lave en faglig analyse af vandløb og virkemidler. Analysen skal kaste lys over sammenhængen mellem vandløbenes fysiske tilstand, de nødvendige indsatser for at opnå god økologisk tilstand og de afvandingsmæssige konsekvenser ved at gennemføre indsatserne.

Analysen er nu færdig og bliver præsenteret den 1. oktober på Lolland.

Download

Hent og læs invitation til præsentation af ny analyse af indsatsbehov i vandløb og de afvandingsmæssige konsekvenser (PDF-fil):