Linjer faldt ud i Skoven-artikel om skovkonference

De afsluttende bemærkninger i artiklen i Skoven 11/17 faldt ud.

I artiklen om skovkonferencen på Christiansborg i Skoven 11/17 var der desværre faldet noget tekst ud i det sidste afsnit, side 429. Hele dette afsnit lyder således:

Andre emner

Mange andre emner dukkede op under debatten – nogle udpluk:

– Der er mange former for beskyttelseslinjer, som bremser væksten, sagde Pia Adelsteen. De skal bevares hvis der er gode formål, men der er for mange tåbelige regler.

– Hvis ikke der er en god økonomi i skovdriften, så kan man ikke tage hensyn til biodiversitet og klima, sagde Erling Bonnesen.

– Regeringen planlægger at købe CO2-kvoter for at sænke Danmarks udledning af CO2, sagde Ida Auken. Jeg mener det er bedre at lade skoven opfylde noget af landbrugets klimakvote.

– Mange ser skoven som et sted til dyrkning af friluftsliv, men vi skal øge forståelsen for at det også er et produktionsareal, sagde Carsten Bach.

– Der skal være så lidt regulering og så frie rammevilkår som muligt, sagde Carsten Bach.

– Vi skal have træproduktion, men kun i de private skove, sagde Christian Poll. Statsskovene bør udlægges til urørt skov, det vil give det største løft på kort tid til naturen.

– Jeg mødte en gang en skovejer der havde plantet ny skov og fortalte at her vil der stå skov de næste 150 år, sagde Ida Auken. Jeg blev så rørt, for ingen andre har så langt et perspektiv.