Livlig debat om skovbrugets uddannelser

Dansk Skovforening og Skov & Landskab afholdt en vellykket temadag om skovbrugets uddannelser den 10. marts.

Dansk Skovforening og Skov & Landskab (under Københavns Universitet) afholdt en vellykket temadag om skovbrugets uddannelser den 10. marts.

Der deltog repræsentanter fra alle aktører på området: Aftagerne (privatskove, statsskove, kommuner, myndigheder), forskellige dele af universitetet samt studerende.

Der var en livlig og konstruktiv debat om hvordan skovsektorens fremtidige uddannelsesbehov kan tilgodeses. Skovbruget pegede på nogle af de kompetencer som de færdige kandidater bør besidde. Skov & Landskab pegede på vigtigheden af et tæt samspil med erhvervet for at give de studerende indtryk af skovbrugets praksis. Det kan både ske ved ekskursioner og ved værtskaber for studerende der vil prøve praktisk arbejde eller lave projektopgaver.

Temadagen bliver omtalt nærmere i Skoven 4/2011.

Resultaterne af dagen vil blive drøftet i Skovforeningens bestyrelse og fremlagt på foreningens generalforsamling den 25. maj på Hovborg Kro i det sydlige Jylland. Her vil også direktør Niels Elers Koch fra Skov & Landskab deltage.

Baggrundsartikler

Skoven 2/2011 indledte debatten om skovbrugets uddannelser med 4 baggrundsartikler: