Lodsejere inviteres til dialog om brug af vand- og naturpenge

Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat 558 millioner kr til brug for forbedring af vand og natur i 11 områder i Danmark. Berørte lodsejere inviteres til dialog om hvordan pengene bør bruges.

Regeringspartierne har sammen med Dansk Folkeparti afsat 558 millioner kr. til en forstærket naturindsats. Pengene skal bruges til at skabe flere naturperler og et renere vandmiljø samt bidrage til gennemførelse af EU’s vandramme-, habitat- og fuglebeskyttelsedirektiver.

Indsatsen koncentreres i 11 geografiske indsatsområder:

 • Den centrale Limfjord
 • Mariager Fjord
 • Gudenåen og Randers Fjord
 • Nissum Fjord, Store- og Lilleåen
 • Skjern Å og Ringkøbing Fjord
 • Åer med udløb i Vadehavet
 • Lillebælt
 • Odense Å og Fjord
 • Mølleåsystemet
 • Susåen, Karrebæk og Dybsøfjord
 • Isefjord

Se de 11 geografiske indsatsområder (PDF-fil).

Skov- og naturejere i de berørte områder inviteres til dialog

Skov- og Naturstyrelsen har bedt Skovforeningen indmelde skov-og naturejere til lokal dialog om indsatsen i de 11 områder.

Der vil blive mulighed for at påvirke hvilke naturinitiativer der skal tages i den enkelte områder – fx skovrejsning, udtagning af landbrugsjord, genopretning af vådområder i ådale, genslyngning af vandløb med videre.

Dialogen vil handle om hvilke initiativer der skal anbefales og fravælges, og synspunkterne vil blive viderebragt til politikerne som i sidste ende skal beslutte indsatsen.

Hvis din ejendom ligger i et af de 11 områder ovenfor og hvis du ønsker at deltage i den lokale dialog, så kontakt Skovforeningen, Hans M. Hedegaard, senest 12. januar 2007.

Herefter vil vi sammensætte repræsentationen for Skovforeningen for de enkelte indsatsområder og meddele denne til Skov- og Naturstyrelsen.