Løse hunde

Skov- og Naturstyrelsen vil nu som udgangspunkt melde løse hunde i skoven, og deres ejere, til politiet hver gang Styrelsen ser dem. Det er gode nyheder. Her er en kort vejledning til skovejere og deres ansatte der skal konfrontere førere af løse hunde:

Skov- og Naturstyrelsen skærper nu kursen overfor løse hunde i statsskovene:

”Fra nu af vil vi som udgangspunkt melde det til politiet hver gang vi ser at reglerne overtrædes”, siger Miljøministeren. Se hele historien i Skoven 9/2010.

Det er gode nyheder. Løse hunde er uacceptable i alle skove, bortset fra hundeskove. Vi ønsker held og lykke til ethvert initiativ til bekæmpelse problemet, også politianmeldelse af hundenes ejere.

Så er spørgsmålet hvad man kan stille op i de øvrige skove. Fx i de private som udgør 70 % af skovarealet.

Her er en kort vejledning til skovejere og deres ansatte der skal konfrontere førere af løse hunde:

1. Præsentér høfligt dig selv og din tilknytning til skoven. Du kan styrke din autoritet og troværdighed ved at have et legitimationskort med fotografi samt adgangs- og jagtregler. Kortet kan rekvireres i Skovforeningen.

2. Gør opmærksom på at hunden skal være i snor (Naturbeskyttelseslovens § 23, stk. 1). Henvis til de grønne skilte hvis de er sat op ved skovens indgang. Skiltene kan rekvireres gratis i Skovforeningen. Husk at alle der færdes i naturen, skal rette sig efter de anvisninger der gives af ejeren eller dennes repræsentant (Bekendtgørelse om adgangsreglerne, §25).

3. Bed om at se hundetegnet. Der skal ejerens navn og adresse fremgå (hundelovens § 1). Spørg om hundens navn, race og alder, det er noget de fleste hundeførere meget gerne taler om.

4. Hvis navn og adresse ikke fremgår af skiltet så bed om det. Alle skovgæster har pligt til at oplyse navn og adresse ved ulovlig færdsel, herunder færdsel med løs hund (Naturbeskyttelseslovens § 23, stk. 4).

5a. Gør enten som Skov- og Naturstyrelsen: Meld hundeføreren til politiet med det samme. Bøden er i niveauet 500-1000 kr.

5b. Eller bed om tilladelse (for ikke at komme på kant med persondataloven) til at gemme navnet og adressen sammen med et notat om forseelsen, dato, tid og sted. De fleste skovgæster foretrækker at skoven gemmer personoplysningerne frem for at blive politianmeldt. Fortæl at politianmeldelse kan ske hvis forseelsen gentages.

Skov- og Naturstyrelsen vurderer at problemet med løse hunde i skovene er stigende, og Styrelsen undrer sig over at ikke alle hundeejere nøjes med at slippe hundene løs i hundeskove.

Vi er enige og forudser et behov for yderligere initiativer. Måske flere hundeskove. Måske større bøder. Måske hyppigere tv-spots med blodige skambidte dyreunger.