Lokal viden om naturnationalparker i Stråsø, Tranum og Almindingen efterspørges

Bor du tæt på en af de tre kommende naturnationalparker i Stråsø, Tranum og Almindingen og har du lokal viden eller bekymringer omkring naboforhold, som vi skal være opmærksomme på, så kontakt os endelig.

Dansk Skovforening sidder i interessentgruppen omkring naturnationalparker og er indkaldt til møde med Naturstyrelsen på torsdag den 9. september, hvor de tre kommende naturnationalparker skal drøftes. Vi tager selvfølgelig vores standpunkter i forhold til potentielle nabogener både som færdsel, vildtets fri bevægelighed, vandafledning, spredning af skadedyr og brandrisiko med.

Sidder du inde med lokal viden om en af de tre områder, som det vil være fordelagtigt at bringe videre til Naturstyrelsen, der står for at lave planerne for de kommende naturnationalparker, må du endelig kontakte Ditte Galsgård.

Er du nabo til en kommende naturnationalpark

Hvis du er nabo til en kommende naturnationalpark, kan du tage kontakt til den lokale enhed af Naturstyrelsen og høre om muligheden for at komme med i den lokale interessent gruppe, eller hvem derfra du kan kontakte.