Lokale møder om Natura 2000-planerne for særligt berørte ejere

Ejere som vil blive særligt berørt af en Natura 2000-plan vil i den kommende tid blive inviteret til lokale informationsmøder. Se her hvordan du kan forberede dig på mødet.

I forbindelse med høringen af Natura 2000-planerne har Naturstyrelsen fået mere end 1650 høringssvar ind som relaterer sig til Natura 2000 planerne og der er identificeret en lang række emner som har lokal betydning. De endelige planer forventes vedtaget i oktober, men inden de vedtages ønsker Naturstyrelsen en dialog med særligt berørte ejere.

Man er særligt berørt hvis man ejer mere end 25 % af et Natura 2000-område eller hvis man ejer mere end 50 ha registrerede naturtyper i et område.

Naturstyrelsens lokale enheder udsender derfor i den kommende tid invitationer ud til særligt berørte lodsejere i Natura 2000-områderne om at deltage i lokale informationsmøder.

Hvordan forbereder du dig som ejer til mødet?

Har du modtaget en invitation bør du inden deltagelse i mødet:

Hvis du har spørgsmål der vedrører fredskovspligtige arealer, kan du gøre brug af vores gratis Natura 2000-rådgivning.